Skip to main content

Markedsinnsikt: Spania

Våre markedsrapporter gir deg innsikt i situasjonen for reiselivsnæringen i de internasjonale markedene Innovasjon Norge har reiselivsaktiviteter i. De tar også for seg muligheter for norsk reiselivsnæring i disse markedene. Rapportene oppdateres kvartalsvis.

Flag - Spain


Hva skjer med reiselivet i Spania?

Pandemien har gitt dramatiske konsekvenser for reiselivssektoren i Spania, men det rapporteres om få konkurser. Det skyldes at myndighetene, gjennom en ordning som varer til utgangen av mai i år, subsidierer lønnen til de som midlertidig nå er uten jobb og inntekt. Av de viktigste turoperatørene som jobber med Norge har kun to gått konkurs; Politours og Pullmantur.

For øyeblikket har de fleste turoperatører begrenset med aktiviteter og færre folk i jobb, samtidig som at de forbereder seg for sommeren, høsten og vinteren som kommer. De forventer ikke salg til Norge for påsken. Det antas dessuten at antall reisebyråer vil reduseres, men vi vet fortsatt ikke i hvilken grad. Enkelte store kjeder, som Carrefour og Corte Inglés har stengt mange av sine salgssteder, men det skal ikke ha noe å si for selskapenes kapasitet til å selge totalt sett.

Den viktigste nyheten i reisesektoren er sammenslåingen av de to største grupperingen i Spania; Globalia og Avoris. Det nye selskapet vil driftes av Barcelo Group og vil ha en årlig omsetning på 4000 millioner euro. Til sammen har selskapene mer enn 6000 ansatte og flere enn 1500 salgssteder.

For tiden representerer Globalia merkenavn som blant annet Air Europa, Travelplan, Halcon Viajes, Ecuador og Welcomebeds. Avoris representerer Barceló Hotels, B The Travel Brand, Special Tours, Catai og Quelonea, blant andre.

Forventer en økning i økonomien over snittet

Pandemien har påvirket den spanske økonomien kraftig i 2020, med en nedgang på 11,3 prosent. Ifølge byrået S&P forventes eurosonen å vokse med 4,8 prosent i 2021, og Spania er forventet å øke med 6,5 prosent. Det vil si en høyere vekst enn gjennomsnittet i Europa.

Samtidig er det ikke forventet at landets BNP vil komme tilbake til nivået som var før covid-19 før i andre kvartal i 2022, og for arbeidsstokken i 2023.

Covid-19-situasjonen nå i dag

Spania er nå i sin tredje bølge av pandemien, og andelen av det britiske mutasjonsviruset er høy. Nye tall viser at det er i gjennomsnitt 899 smittede per 100.000 innbyggere, noe som er det høyeste antallet siden koronapandemien startet. Det totale antallet med smittede personer er 2.670.000 og 57.3000 er døde, som følge av covid-19. Sykehusene er fulle.

Allikevel er vi der nå at helsemyndighetene kommuniserer at vi har nådd en topp, og at denne siste bølgen nå er i ferd med å minske i omfang.

All forventning er nå knyttet til vaksineringen. Statsministeren, Pedero Sánchez, kunngjorde nylig at 70 prosent av den spanske populasjonen vil være vaksinert før sommeren. Dette ble sagt før debatten rundt mangelfulle leveranser av vaksiner til EU.

Utvikling i gjestedøgn fra Spania seneste årene

Spanske turister sto for tre prosent av det totale antallet turister til Norge i 2019. Tradisjonelt sett er det spanske markedet innrettet på Norge i sommermånedene, særlig i august. Det er da den spanske trafikken er av betydning for enkelte destinasjoner i Norge. Det spanske markedet kan vise til en økning på 9 prosent mellom 2007 og 2019 - og de seneste årene har utviklingen vært stabil, men vi har sett en særlig økning i trafikken utenfor sommermånedene, særlig på vinteren og i mai, juni og september. Disse resultatene kommer av vår innsats for å selge Norge hele året gjennom.

Som overalt ellers var 2020 et dramatisk år for turismen i Spania, og trafikken har vært på et minimum. Det vi noterer oss er allikevel at fremtidsperspektivene er positive. Selv om spansk økonomi vil være en av de hardest rammede i Europa, forventer staten en rask gjenoppreisning. Ifølge nye forskning har det spanske folk en sterk vilje for å reise igjen, og reiselivsbransjen har forventninger om å selge reiser til utlandet allerede neste sommer, dersom smittesituasjonen tillater det og grenser åpnes. Gjenoppbyggingen er forventet å ta seg opp siste halvdel av 2021, avhengig av tempoet på vaksineringen.

Endringer i reisemønster og trender

Reiseliv vil ikke være det samme som det var. Noen endringer knyttet til helse og digitalisering har allerede skjedd, men det vil være flere endringer i tiden framover. I følge rapporten Informe Temporada 2020/2021 fra ObservaTUR er reiselivsindustrien allerede i ferd med å gjennomgå en transformasjon som vil reflektere mer konsentrerte reiser, nye teknologier implementert i alle delene av reisen, og nye måter å forstå samspillet med klienter på.

Undersøkelser gjort av ObservaTUR, og en annen undersøkelse gjort av Amadeus, viser til samme fakta om fremtidens trender i det spanske markedet.

  1. Sikkerhet. Dette vil være en avgjørende faktor når kunder booker, velger transport, oppholdssted og også destinasjon.
  2. Profesjonell service og informasjon. Dette er en av de viktigste verdiene reisebyråer kan tilby. De må ha oppdatert kunnskap om helse og restriksjoner i ulike land, og må også være i stand til å tilpasse reiseopplevelsene, og gi den beste servicen og kunnskapen til de som reiser.
  3. Teknologi. Og digitalisering.
  4. Pris. Vil være enda viktigere enn noen gang før, når man velger produkt og destinasjon.
  5. Fleksibilitet. For booking og kanselleringsregler.
  6. Destinasjoner som er trygge, bærekraftige og uten masseturisme. Reisende vil framover reise lenger og fokusere på kvalitet og tryggehet, fremfor korte og ofte reiser – slik som var vanlig før covid-19.
  7. Innenlandstrafikk vil ta seg opp før internasjonale reiser, grunnet restriksjoner.
  8. Unge mennesker (under 39) og par. Dette er den første gruppen som vil gjenoppta reising. Etterfulgt av familier og godt voksne.
  9. Fritidsreiser vil komme tilbake før forretningsreiser. 70 prosent av de som svarte ga uttrykk for at de vil reise med en gang, eller i løpet av en til tre måneder etter at restriksjonene er opphevet.

Gjenoppbyggingen

Dette avhenger 100 prosent av utviklingen rundt vaksineringen i både Spania og Norge. Basert på situasjonen i dag begynner reiselivet å se ‘lys i enden av tunnelen’, men det er allikevel ingen håp om at reiseaktiviteten tar seg opp for påske. Det antas at vi er tilbake på samme nivå som før pandemien først sommeren 2022.

Ifølge EU Travel Commission planlegger 58,8 prosent å reise igjen når vaksinen er på plass.

I studien gjort av Informe de Temporada 2020/2021 fra ObservaTUR kommer det fram en viss optimisme i den spanske reiselivsbransjen, men 84 prosent av reisebyråene forventer at tilbakekomsten til tidligere nivåer vil gå i sakte tempo, og at reiser internasjonalt først vil ta seg opp mot sommeren 2021.


Eugenia Fierros

Markedsspesialist Spania

Send email