Skip to main content

Markedsinnsikt: Italia

Våre markedsrapporter gir deg innsikt i situasjonen for reiselivsnæringen i de internasjonale markedene Innovasjon Norge har reiselivsaktiviteter i. De tar også for seg muligheter for norsk reiselivsnæring i disse markedene. Rapportene oppdateres kvartalsvis.

Flag - Italy


Byråer sliter - turoperatørene klarer seg bedre

Det ble et magert år for den italienske reiselivsbransjen. Sommeren 2020 genererte lite trafikk - og det lille som var - var hovedsakelig i Italia. Noen turoperatører hadde sjansen til å jobbe, men de fleste i reiselivsnæringen var nødt til å benytte seg av midlertidige permitteringer. Turismen er fortsatt under stort press, og mange reiselivsselskaper er dessverre på randen av konkurs.

Reiselivssektoren i Italia er fremdeles skjør, og lider under usikkerheten. Det er vanskelig å forutse fremtiden - og statlige tiltak for å forhindre ytterligere permitteringer holder fortsatt situasjonen "på vent". Det er viktig å se når og hvordan situasjonen vil komme seg, for å forstå full innvirkning på reiselivsindustrien.

Hele 500 reisebyråer tilknyttet den italienske reiselivsorganisasjonen (ASTOI), har stengt. Det er derimot fint å se at de fleste turoperatørene klarer seg bedre. En relativ stor andel av turoperatørene (76%) har ikke mottatt hjelp fra staten, og de forhåndsbetaler permitteringspenger til ansatte. Dette tyder på at de har en solid økonomi, noe som kommer godt med i denne vanskelige periode.

Hardt rammet av covid-19

Italia har vært hardt rammet av covid-19. Smittetallene er på retur, men totalt har landet hatt over 89.000 dødsfall som følge av koronaepidemien. Det ble lettet på restriksjonene fra 1. februar, og det er nå mulig for alle butikker, turoperatører, reisebyråer med mer å holde åpent for sine kunder. Fremdeles er det restriksjoner for åpningstider av restauranter, og sportshaller er stengt.

Viktige tiltak fra destinasjoner er evnen til å håndtere nødsituasjoner, sikkerhetstiltak, og ikke minst helsesystemets kvalitet. Trenden kan bli færre store grupper på reise. En ser for seg reiser med 1 -2 personer, eller små grupper. Viktig med fleksible avbestillingsregler.

For øyeblikket er alle turene som er bestilt til Norge av italienske turoperatører for våren kansellert. Norgesspesialistene fokuserer i stedet for på kommende sommersesong.

Stor reiselyst - tross alt

Dessverre er fremdeles de fleste av turoperatørene og reisebyråene i hel eller delvis permittering. Situasjonen er uklar, men de er klare til å benytte enhver mulighet som markedet gir.
De turoperatørene som holder åpent melder om stor reiselyst blant italienerne tross alt. De melder også om stor interesse for Norge, men kundene venter på å få vite mer om begrensninger. Mange av klientene som booket i 2020 er "på vent" for å reise til Norge i 2021.

Norge er et attraktivt reisemål med høy andel førstegangsreisende fra Italia, og landet vårt blir mer enn noen gang sett på som et trygt feriemål.

Politisk uro

Italia står midt oppe i en vanskelig situasjon med pandemien og generelt dårlige økonomisk utsikter. Hele landet er i en eneste stor unntakstilstand. Koalisjonsregjeringen til Giuseppe Conte måtte gå av etter at et mindre parti trakk seg. Forhandlinger om å stable en ny regjering på beina førte ikke fram. Det er ingen tvil om at regjeringskrisen kommer i en meget uheldig tid, og sender landet ut i en politisk krise som kan spenne ben for EUs planer for å gjenreise den europeiske økonomien. Merkels økonomiske rådgiver har uttalt at dersom Italia feiler, kan det komme til å koste EU dyrt.

Tirsdag 26. januar leverte Conte sin avskjedssøknad til Italias president Sergio Mattarella, og presidenten ber parlamentet støtte en ny teknokratisk regjering. Dette kan føre til at Italia danner en teknokratregjering, i hovedsak bestående av utdannede spesialister, heller enn politikere. President Sergio Mattarella har bedt Mario Draghi, tidligere presidenten for Den europeiske sentralbanken om å overta etter Giuseppe Conte. Mario Draghi har takket ja til oppgaven med å danne en ny regjering (med reserve).

Draghi har kunngjort en runde med konsultasjoner med de politiske kreftene for å vurdere om han kan danne en teknisk eller politisk regjering og fremfor alt for å forstå om han vil være i stand til å få tillit til parlamentet. Støtte til regjeringen tas ikke for gitt. Konsultasjoner med de politiske kreftene begynte 4. februar.

Italienerne har stor tiltro til Mario Draghi, og etter en meningsmåling utført av Affariitaliani.it har hele 67,3 prosent av de intervjuede sagt at de er enige i Sergio Mattarellas valg av ny statsminister, og at de er positive til den nye regjeringen. Dette er gode nyheter, og har innvirkning på hele det italienske samfunnet. Ganske sikkert vil uværet i regjeringen blåse av seg, og 'Super Mario' vil ta hele Italia med storm, samle landet, og skrive politisk verdenshistorie, slik landet har gjort mange ganger før.

Dette kjennetegner italienske turister i Norge:

 • Rundreiser er populære. De mest besøkte stedene i Norge er Vestlandet (70%), Oslo (58%), Nord-Norge (51%), Trøndelag (41%).
 • Hele 1 av 5 bestiller turen gjennom reisebyrå / turoperatør.
 • 3 av 4 foretrekker hotell som overnattings
 • I gjennomsnitt bruker italienske turister i Norge 10 dager per tur.
 • Alder på reisende: 82% under 55 år
 • Daglig utgift per person i sommerferien kr 1.385.

(Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge)

Hva kan vi gjøre for at du skal hjelpe den nåværende situasjonen? Hvordan kan vi være til hjelp?:

 • Hold informasjonsnivået høyt. Meget viktig å informere om eventuelle endringer
 • Fortsett å fremme destinasjonen både for sine tradisjonelle sterke punkter (f.eks. natur mm), trygt land, “grønne” verdier).
 • Fortsette med å trene turoperatørstaber
 • Holde en åpen dialog med turoperatørene og gi dem anledninger til å møte leverandører (les aktiviteter som virtuelle workshops, fam-trips mm)

Prioriterte digitale arrangementer (workshops / webinarer / møteplasser) i første halvår 2021:

 • Webinarer med informasjon om Norge, og de norske reiselivsproduktene
 • Workshops
 • Virtuelle fam-trips
 • NTW

.

Elisabeth Ones

Special Advisor Visit Norway Italia

+39 348 305 6978

Send email