Skip to main content

Markedsinnsikt: Frankrike

Våre markedsrapporter gir deg innsikt i situasjonen for reiselivsnæringen i de internasjonale markedene Innovasjon Norge har reiselivsaktiviteter i. De tar også for seg muligheter for norsk reiselivsnæring i disse markedene. Rapportene oppdateres kvartalsvis.

Flag - France


Sanitærsituasjon, reiseønsker, bransjestatus og produktmuligheter: Her er siste nytt fra Frankrike!

Som mange andre land er Frankrike hardt rammet av covid-19-krisen. For 2020 beregner bransjen et tap på nesten 61 milliarder euros i reiselivsomsetning. Dette representerer en nedgang på 41 prosent i forhold til 2019. Hvordan er situasjonen i landet nå? Hva er trendene og mulighetene for Norge i fremtiden? Her er noen oppdateringer som kan være relevante for deg.

Begynnelsen av februar ser mørkere ut enn det flere franskmenn kanskje hadde sett for seg for noen måneder sien. Covid-variantene sprer seg ut i landet og epidemien tar opp farten igjen – dette til tross for tiltakene som er på plass i landet (som blant annet "lock down" fra kl. 1800). Regjeringen står nå i en situasjon der det vurderes en tredje nedstenging. Stemningen i befolkningen er med andre ord laber..

Vaksinekampanjen viser seg utfordrende. På grunn av organisatoriske og forsyningsproblemer - forventes det nesten 50 prosent færre vaksinerte personer innen slutten av februar, enn det som var opprinnelig planlagt. I midten av januar stolte kun 37 prosent av innbyggere på regjeringens vaksinesstrategi.

Resesjonen viser seg litt mindre dårlig enn forventet for 2020, men regjeringen reviderer ned sine senarier for 2021. Selv om bedriftene holder stemningen oppe så langt er det noe annet blant den franske befolkningen: 2 av 3 frykter en stor økonomisk krise og 87 prosent bruker negative utrykk for å beskrive hva de forventer i 2021. En fersk rapport fra Oxfam viser også at de sosiale forskjellene er blitt enda større mellom de rikere som har spart penger under krisen og den fattigste andelen av samfunnet.

Alt i alt – er stemningen ganske tungt for tiden i landet og mange drømmer om å komme seg vekk så fort det lar seg gjøre.

Drømmer om å komme seg vekk

Reiselysten er stor i Frankrike. Juleferien bekreftet at bookingene stiger så snart reiserestriksjonene oppheves. Franskmenn drømmer om å kommer seg vekk og vil gjerne reise når det blir mulig. Dette bekreftes også av en Expedia-undersøkelse gjennomført i oktober 2020 (før andre nedstenging), som viser at franskmenn er optimistiske i forhold til deres evne til å reise i perioden januar – september 2021. Flere hendelser har skjedd siden denne undersøkelse – men tallene gir indikasjoner på hvor høyt reiselysten er i landet.

I en undersøkelse konsulentbyrået Interfaces kjørte hos 775 reiseoperatører i september 2020, ble det lagt frem at Europa ville bli den mest etterspurte regionen i 2021. Hvor stor andelen blir av franskmenn som skal reise i Europa vs. i eget land er umulig å definere per dagens dato. På grunn av restriksjonene og usikkerheten kan det hende at man velger å bli værende i eget land igjen (94 prosent valgte Frankrike som sommerdestinasjon i 2020). Flere undersøkelser peker også på at det ønskes å reise mer regionalt i fremtiden. Samtidig kan det tenkes at, dersom situasjonen tillater det, så vil en del reisende ønske seg til utlandet - for å kompensere «tapet» fra 2020.  

Natur + sikkerhet: Norge svarer til franskmenns ønsker

Den siste utgaven av Visit Norways koronabarometer viser at franskmenn i stor grad ser på Norge som en av de mer attraktive destinasjonene. Dette er ikke overraskende. Destinasjonen svarer til mange av franskmenns forventningerr:

  • Norge anses som et sikkert land: Sikkerheten er blitt hovedkriteriet for å velge feriedestinasjonen blant franskmenn. Det påvirker blant annet valg av overnattingsform: feriehus eller leilighet foretrekkes av hotellrom. Norge anses som trygt av franskmenn. Måten krisen er blitt håndtert av landet er også blitt omtalt i flere store medier.
     
  • Naturen kaller: Mange undersøkelser (bl- annet fra Airbnb & Booking) viser at mange søker nærmere og destinasjoner med mye plass. Dette ble observert i sommer 2020 da mange franskmenn forlot byene og citybreaks, og i stedet valgte å feriere på landlige destinasjoner, med sine nærmeste - og med aktiviteter som sykkel eller vandring.   
    Returen til naturen er også observert i samfunnet ellers: Det er en boom i sykkelbruken (+40 prosent i 2020 vs.2019), høyere etterspørsel etter organisk og lokalmat mat, og mange medier og filosofer kommuniserer mer rundt «hvordan koble med naturen». I tillegg til dette har «cottagecore»-trenden og hjemmekontoret-«normalen» forsterket drømmen om å flykte fra de store byene, for å komme tettere på naturen og ha et bedre livskvalitet.

Alt tyder på at denne tilbakevendingen til naturen fortsetter også i 2021 med vandring, sykkel, "off the beaten path"-opplevelser – noe Norge leverer høyt på.  

Bærekraft og begrensingen av egen impact på ferien blir også stadig viktig for franskmenn. Vi kommer tilbake til dette senere, i en lengre artikkel.

Hva skjer på bransjessiden?

Turoperatørene er også enig i at Norge har gode forutsetninger for å treffe franskmenns behov i fremtiden. Det ligger også potensiale for destinasjonen, i og med at flere turoperatører nå omstiller seg og bytter fokus fra langdistanse til kortdistansedestinasjoner.

Selv om krisen har understreket viktigheten av agentenes rollen hos kundene, så er stemningen i bransjen lav. Regjeringen stilte opp med en del støttetiltak, men det viser seg at flere store turoperatører har begynt med omstruktureringsprosesser. Selv om konkursnivået holdt seg nesten stabilt i 2020 – takk til regjeringens tiltak – så forventer man mange flere konkurser i 2021. Reiselivet selger ikke er ikke lenger et sted som kun selger drømmer. Situasjonen nå er derimot at mange ansatte i stedet for må håndtere mange kanselleringer og ombookinger, samt leve med usikkerheten rundt muligheten til å reise igjen.  

Soft snow muligheter i fremtiden?

Frankrike er Europas største skidestinasjon. Krisen førte til at regjeringen forbød fjellstasjonene om å åpne heisene for denne vinteren. Selv om mange reisende ikke står på ski på vinterferie, representerer alpinkjøring 90 prosent av motivasjonene for å dra til høyfjellsbakkene. Bransjen står nå foran et stort omsetningstap (60 prosent av inntektene fra stasjonene kommer i perioden mellom juleferien og vinterferien i februar). Mange fjelldestinasjoner rigger nå seg om for å utvikle tilbudet og markedsføringen mot andre aktiviteter enn bare alpin skikjøring.

Det er verdt å notere seg at fjelldestinasjonene som ikke ligger høyest i alpene kommer sterkere ut av denne krisen. I motsetning til flere høyfjelldestinasjoner måtte disse mindre stasjonene håndtere etterspørselsutfordringen allerede for flere år siden, på grunn av mangelen på snø. Tapet for gjestene ble derfor mindre fra disse stasjonene i år.

Nedstengingen av heisene, behovet for å være tett på naturen og holde distanse fra andre førte til en eksplosjon i etterspørselen for andre snø aktiviteter som truger, langrenn og topptur. Salget av utstyr relatert til disse aktiviteter har eksplodert i landet, særlig for truger som er franskmenns andre favoritt snøaktivitet. Dette gjenspeiles også i tallene fra Google trends som illustrert her.

Denne økningen av interesse for «softe» vinteraktiviteter i Frankrike gir gode muligheter for Norge i fremtiden. Frankrike hadde et konkurransefortrinn i forhold til alpinskikjøring (beliggenhet, kvalitet og pris), men situasjonen blir litt annerledes med nye «softsnø»-aktiviteter.


Søket for temaer relaterte til truger har eksplodert i vinteren i FrankrikeSøket for temaer relaterte til truger har eksplodert i vinteren i Frankrike.

Konklusjon:

Det er for tidlig å si når franskmenn vil kunne reise igjen til Norge. De som pleier å reise hit har vanligvis vært de som hadde høyere inntekt i Frankrike. Vi ser at disse er foreløpig lite økonomisk rammet av krisen og sitter reiseklare.

Interessen for Norge som reisemål er sterk og svarer til de siste trendene (tilbakevendingen mot natur + mer sikkerhet+ kortdistanse reiser). Nye muligheter tegner seg – spesielt innenfor Adventure in the World of Natural beauties segmentet og i form av softaktiviteter på vinteren (truger, langrenn) men også på sommeren (vandring + sykkel).

Spørsmålet nå handler mest om når franskmenn skal kunne reise igjen - og hvordan blir transportmulighetene fremover. I 2018 reiste 81 prosent av disse med fly til Norge.

Léa Pinsard

Specialist Frankrike

Send email