x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Reiselivets verdiskaping i Norge

Nysgjerrig på hva reiselivets verdiskaping er i landsdeler, i fylker og den enkelte kommune?  

Kilde for tallene i denne geografiske oversikten er Menon Business Economics, som utarbeidet rapporten på oppdrag fra Innovasjon Norge i 2016.

Store byer og spesialiserte reisemål

Menons verdiskapingsanalyse baserer seg på Menons regnskapsdatabase og reiselivspopulasjon. Disse tallene for reiselivsnæringen skiller seg derfor fra SSBs nasjonalregnskap på to ulike måter: For det første er regnskapsdataene fra Brønnøysundregistrene mindre omfattende enn SSBs tallgrunnlag, ved at SSB inkluderer samtlige selskapsformer, mens Menons tallmateriale kun dekker rapporteringspliktige bedrifter. For det andre, og viktigere, er at Menons definisjon av reiselivsnæringen er strengere enn SSBs definisjon av næringen.  

Menon konkluderer med at den totale verdiskapingen størst i store byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, Ålesund og Tromsø. I tillegg er det høy verdiskaping ved spesialiserte reisemål som Hemsedal, Trysil, Hol (Geilo) i tillegg til Tønsberg, sørlige deler av Østfold, Lillehammerdistriktet og sørlandskysten. 

Overnatting, servering og aktivitet/kultur 

Reiselivsnæringen inkluderer fem bransjer; transport, servering, overnatting, aktivitet/kultur og formidling. Av disse fem omtaler vi gjerne trioen overnatting, servering og aktivitet/kultur som opplevelsesbransjene.  

Det er altså reiselivsnæringen, uten transport og formidling, som danner grunnlag for disse tallene. Formidling er utelatt fordi det i stor grad omfatter turoperasjon ut av Norge og transport tas ikke med da det kun gir tall fra noen få steder i landet.  

Verdiskaping i opplevelsesbransjene var i 2015: 

Den geografiske oversikten viser tall på fylkes- og kommunenivå. For landsdelene gjelder disse tallene: 

  Milliarder kroner
Østlandet uten Oslo  10,7 
Vestlandet  9,3
Oslo 8,8
Trøndelag 3,3
Nord-Norge 3,2
Sørlandet 1,8

Kilde: Menon 

Dette er verdiskaping

Reiselivsnærings størrelse kan måles på ulike måter. En måte er verdiskaping. Dette begrepet blir ofte benyttet om forskjellige fenomener, men det har en presis og entydig betydning. Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester.

Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Reiselivsnæringens verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene, men måler ikke reiselivets betydning for norsk økonomi – den finner man i SSBs satelittregnskap for turisme.