x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Reiselivets verdiskaping i Norge

Total verdiskaping i norsk reiseliv i 2018 var på 91,5 milliarder kroner. Det er en økning fra året før på seks milliarder. Økningen fra 2016 til 2018 er på 10 milliarder kroner.

Alle deler av reiselivsnæringen økte verdiskapingen i 2018

Størst vekst er det i serveringsvirksomheten, der verdiskapingen økte med nærmere fire milliarder fra 2017 til 2018. Utviklingen i serveringsvirksomheten fra 2016 til 2018 har vært på seks milliarder. Bransjer der det har stått mer stille er formidling og transport, som har hatt stabile tall siste årene. Kultur og underholdning har økt med en halv milliard kroner i verdiskaping årlig siden 2016 og overnattingsvirksomhet har en økning på nærmere 1,7 milliarder fra 2017 til 2018.

Om tallene

Kilde for tallene i Innovasjon Norges oversikt over reiselivets verdiskaping i Norge i 2018 er Asplan Viak, som har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Innovasjon Norge.
Oversikten tar for seg total verdiskaping for land, per landsdel, fylke og kommune.

NB! Verdiskapingstall for 2019 vil være publisert senest 2. november. 

Reiselivets verdiskaping fordelt på fylker og kommuner

Reiselivets verdiskaping totalt i Norge

Fordeling fordelt på bransjene overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, transport, formidling, kultur og underholdning.

Reiselivets verdiskaping fordelt på landsdeler

For verdiskapingen på landsdels, fylkes og kommunenivå deles reiselivsnæringen inn i to kategorier. Den første er ‘reiseliv ellers’ som inkluderer overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, samt kultur og underholdning’. Den andre kategorien er ‘transport’ som også inkluderer formidling.

Overnatting, servering og aktivitet/kultur 

Reiselivsnæringen inkluderer fem bransjer; transport, servering, overnatting, aktivitet/kultur og formidling. Av disse fem omtaler vi gjerne trioen overnatting, servering og aktivitet/kultur som opplevelsesbransjene. I denne presentasjonen av reiselivets verdiskaping omtaler vi dette som 'Reiseliv ellers'.

Transport og formidling presenteres separat som 'transport' i landsoversikt og for landsdeler.. Formidling er utelatt på lavere nivå fordi det i stor grad omfatter turoperasjon ut av Norge og transport tas ikke med da det kun gir tall fra noen få steder i landet.  

Dette er verdiskaping

Reiselivsnærings størrelse kan måles på ulike måter. En måte er verdiskaping. Dette begrepet blir ofte benyttet om forskjellige fenomener, men det har en presis og entydig betydning. Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester.

Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Reiselivsnæringens verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene, men måler ikke reiselivets betydning for norsk økonomi – den finner man i SSBs satelittregnskap for turisme.

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513