Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn september 2023

SSB har publisert tall for september som viser 3,1 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder.

Ferske tall for september viser 3,1 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er en vekst på to prosent fra i fjor og hele 12 prosent fra 2019. Det er en liten nedgang i norske overnattinger sammenlignet med i fjor, men ser vi tilbake på 2019, er det en god vekst i både norske (+12 %) og utenlandske (+14 %).Vi har hatt god vekst fra utlandet siden april. Denne fortsetter, og det er en god utvikling fra mange viktige markeder. Tyskland er det største markedet med en andel på 22 prosent, og USA er tilbake som en god nummer to med en andel på 14 prosent. De fire største markedene, Tyskland, USA, Sverige og Nederland, representerer over halvparten av alle overnattinger også nå i september.

Antall utenlandske hotellovernattinger fremdeles ikke tilbake

Ser vi på antall utenlandske hotellovernattinger, ligger de fremdeles tre prosent bak september 2019. Det betyr at hotellenes andel av alle kommersielle overnattinger går ned fra 78 prosent til 73 prosent. Likevel ligger antall hotellovernattinger ni prosent over 2019-nivået takket være flere norske overnattinger. Ser vi på formålet med hotellovernattingen, øker kurs- og konferanserelaterte overnattinger med 22 prosent fra september 2019, ferie- og fritid med 13 prosent, mens yrkestrafikken ligger ni prosent under. Det er først nå i september at kurs- og konferanse er så godt tilbake. Ser vi på tall for året samlet, er det ferie- og fritidstrafikken som driver veksten med ni prosent. Yrkestrafikken ligger 11 prosent bak samme perioden i 2019 og kurs- og konferanse tre prosent bak. Antall overnattinger på camping og hyttegrend fortsetter med en god vekst både fra utland og hjemmemarkedet. Det samme gjelder overnattinger ved hyttegrend. Ser vi på formidlingsstatistikken, er det 68 600 overnattinger via hytteformidliere, som er en vekst på hele 57 prosent fra september 2019.

Oslo på toppen i september

Oslo er den største reiselivsregionen med en andel på 19 prosent av alle overnattinger. Deretter kommer bergensregionen (9 %), stavangerregionen (5 %), Romerike (5 %), Trondheim (4 %) og Ålesund/Sunnmøre (3 %).


Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel september 2023


SeptemberSå langt i år

Kilde: SSB

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email