Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn oktober 2023

Fortsatt vekst i kommersielle overnattinger

Ferske tall fra SSB for oktober viser 2,36 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Norge. Det er uendret fra i fjor, men seks prosent høyere enn i 2019.  

Flest hotellovernattinger, men størst vekst på andre områder

Totalt er det en liten nedgang (-4 %) i norske overnattinger sammenlignet med i fjor, men sammenliknet med oktober 2019 er det en god vekst fra både hjemmemarkedet (+5 %) og utlandet (+8 %). 

Av alle kommersielle overnattinger har 82 prosent til og med oktober vært hotellovernattinger. Ser vi derimot på veksten fra 2019, ligger antall hotellovernattinger én prosent over oktober 2019. Overnattinger på camping øker med 14 prosent – opp hele 45 prosent fra utlandet – og overnattinger ved hyttegrend og vandrerhjem øker med 59 prosent.  I tillegg kommer 37 000 overnattinger via fritidsboligformidlere, noe som er 60 prosent høyere enn i samme periode 2019. 

Oslo på toppen også i oktober

Med over en halv million overnattinger er Oslo den største reiselivsregionen med en andel på 23 prosent. Deretter kommer Bergensregionen (9 %), Romerike (6 %), Trondheim (6 %), Stavangerregionen (6 %), Tromsø (3 %) og Hallingdal (2 %).   

For informasjon om de andre reiselivsregionene, se: Overnattingsstatistikk (visitnorway.com) 
Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel oktober 2023


OktoberSå langt i år

Kilde: SSB

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email