Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn mars 2024

Tall fra SSB viser at det var 2,53 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i mars. Det er seks prosent flere enn i fjor, og antall utenlandske øker med hele 29 prosent. Det kan ha sammenheng med at påsken lå i mars i år. I fjor og i 2019 var den i april måned. I tillegg kommer formidlingsstatstikken til SSB som viser 218 000 utenlandske overnattinger via fritidsboligformidlere, som også er en vekst på 29 prosent fra i fjor. Halvparten av disse er danske. At norske kommersielle overnattinger ligger én prosent under fjoråret, kan skyldes påsken. Både yrkes og kurs- og konferanserelaterte overnattinger går ned, og det er ferietrafikken som driver veksten. Ser vi på økningen innen formidlingsstatistikken, kommer antall norske overnattinger uendret ut.

Veksten fra utlandet fordeler seg utover alle overnattingsformer

Norge har hatt en god utvikling fra utlandet siden april i fjor, men fra oktober har også veksten fra utlandet gått til hotellene. Den tendensen fortsetter denne måneden hvor utenlandske hotellovernattinger øker med 21 prosent fra 2019. I tillegg til vekst via hytteformidlere, fortsetter veksten fra utlandet til camping (54 %) og hyttegrend og vandrerhjem (34 %).

God utvikling fra flere markeder

Selv om Danmark, Tyskland, Sverige og USA representerer over halvparten av alle utenlandske overnattinger, fortsetter en god vekst fra de fleste markedene under, og en interessant prosentvis vekst fra mange mindre markeder.

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel mars 2024


MarsJanuar-mars

Kilde: SSB

Alle fylker har en vekst i utenlandske overnattinger. God vekst til ski-, nordlys- og byturisme

Dykker vi ned i de 67 reiselivsregionene var 25 prosent av alle kommersielle overnattinger i Oslo, etterfulgt av Buskerud (6 %), Akershus (5 %), Bergensregionen (5 %), Troms (4 %), Hallingdal (4 %) og Romerike/Hadeland (4 %). 181 000 som er halvparten av alle overnattinger via fritidsboligformidlere, er å finne i Innlandet. Ser vi hvor veksten fra utlandet er gått, hadde alle fylker en vekst i utenlandske overnattinger sammenlignet med i fjor. Her er spesielt Oslo og de nordligste fylkene i teten.

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email