Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn mars 2023

Ferske tall fra SSB viser at det var 2,38 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i mars. Det er to prosent flere enn i fjor og fem prosent flere enn i 2019. Veksten fra hjemmemarkedet fortsetter, og det var hele åtte prosent flere norske overnattinger nå i mars, sammenlignet med i 2019. Økningen fra hjemmemarkedet fordeler seg på hotellene (2 %), camping (22 %) og hyttegrend (91 %).

Antall utenlandske tar det litt mer tid før kommer helt tilbake til et pre-pandemi-nivå, og dette ligger tre prosent under. Årsaken er en nedgang på seks prosent i utenlandske hotellovernattinger. Antall utenlandske overnattinger innen camping øker med åtte prosent og hyttegrend med seks prosent. Danmark er det største utenlandske markedet med 95 115 kommersielle overnattinger. I tillegg til disse tallene kommer 84 350 danske overnattinger via fritidsbolig- formidlingsstatistikken. I mars var det i underkant av 169 000 utenlandske overnattinger via formidling, og halvparten av disse var danske. Antall danske overnattinger er på samme nivå som i 2019, mens det også i mars er noen markeder som kommer sterkere tilbake. Veksten fortsetter fra Tyskland med åtte prosent, Nederland med 23 prosent og Frankrike med åtte prosent. Antall amerikanske overnattinger øker med én Prosent, og nå i mars er det for første gang på lenge en god økning i britiske overnattinger. Det er også en god vekst fra Sveits, Spania, Belgia og Østerrike.

Størst andel i Oslo

19 prosent av alle kommersielle overnattinger var i Oslo. Deretter kommer Bergensregionen (8 %), Trondheim (5 %), Romerike (5 %), Stavanger (5 %), Hallingdal (5 %), Tromsø (4 %) og Lillehammerregionen (4 %).

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel mars 2023

MarsJanuar-mars

Kilde: SSB

For mer informasjon per fylke eller ned på reiselivsregion, klikk deg inn på Innsiktsiden vår: Overnattingsstatistikk

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email