Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn mai 2024

Ferske tall fra SSB viser rekordmange overnattinger i mai måned. Aldri har det vært registrert så mange overnattinger i en mai måned.

Det var 3,1 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingsteder. Det er syv prosent flere enn i fjor og hele 14 prosent flere enn i 2019. Det betyr at vi så langt i år har 12 millioner kommersielle overnattinger, som er elleve prosent flere enn samme periode i 2019. Det er en god vekst i både norske og utenlandske overnattinger, som øker med hhv 13 og 19 prosent fra mai 2019.

Den gode veksten fra utlandet i perioden, gjør at andelen utenlandske overnattinger har gått fra 27,5 prosent i mai 2019 til 29 prosent i år.  Vi har en god vekst fra de fleste markeder, men en overraskende nedgang fra USA. Likevel representerer amerikanske overnattinger en andel på ni prosent, og er vårt tredje største utenlandsmarked etter Tyskland og Sverige. Tyske kommersielle overnattinger fortsetter å øke, og representerer hele 22 prosent av alle utenlandske overnattinger i mai måned. Deretter kommer Sverige, med en andel på ti prosten.

Veksten fra utlandet på 19 prosent fra 2019 (som representerer 141 535 flere overnattinger), finner vi i overnattingsformene camping, hyttegrend og vandrerhjem. Sammenlignet med mai 2019, går antall utenlandske hotellovernattinger ned fra 556 707 til 550 620, som er en nedgang på én prosent. Amerikanere benytter seg i stor grad av hotell, og nedgangen fra USA betyr 14 000 færre hotellovernattinger.

Ser vi nærmere på veksten fra Tyskland på 50 prosent fra mai 2019, øker tyske hotellovernattinger med ti prosent, men siden det aller meste av veksten i tyske overnattinger går til camping og hyttegrend, går andel tyske hotellovernattinger ned fra 37 prosent i 2019 til 27 prosent nå i mai måned.  

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel mai 2024


MaiJanuar-mai

Kilde: SSB

31 prosent av alle kommersielle overnattinger i Oslo og Akershus

Ser vi på fordeling innad i de 67 reiselivsregionene er Oslo nok en gang på topp med en andel på 26 prosent av alle overnattinger. Deretter er Bergensregionen med syv prosent, etterfulgt av Akershus (5 %), Stavangerregionen (4 %), Vestfold (3 %), Romerike/Hadeland (3 %), Trondheim (3 %) og Buskerud med en andel på to prosent. (Se hele oversikten i vårt dashboard).

Fylkesvis viser tallene at Oslo og Vestland er på topp med i overkant av en halv million overnattinger hver.  Oslo øker med fem prosent fra i fjor, mens Vestland fylke med to prosent. Det er ingen fylker som har en nedgang sammenlignet med i fjor. Trøndelag øker med én prosent, Rogaland (+2 %), Innlandet (+1 %), Akershus (+3 %), Nordland (+1 %), Agder (+1 %), Møre og Romsdal (+2 %), Vestfold (+1 %), Buskerud (+1%), Troms (+1 %), Telemark (+1 %), Østfold (+2 %) og Finnmark (+1 %). Fylkene er listet i rekkefølge etter flest kommersielle overnattinger, med Oslo først og Finnmark sist.

For mer informasjon om kommersielle overnattinger eller overnattinger via formidlere, ta en titt på vårt dashboard: Overnattingsstatistikk (visitnorway.com). Formidlingsstatistikken publiseres med en sammenslåing av fylker, mens kommersielle overnattinger ned på fylke og reiselivsregion. Per Reiselivsregion finner du også en oversikt over antall åpne bedrifter, rom og senger, RevPar, antall ankomster med mer.

Andre artikler og publikasjoner

Norge er blitt billigere for turister

Nye tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen bekrefter at det er blitt mindre dyrt i Norge sammenliknet med resten av Europa. I 2022 var Norge Europas fjerde dyreste land, mens vi i 2023 falt to plasser til en sjetteplass.
Les artikkelen her: Norge er blitt rimeligere for turister – SSB

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email