x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Utsiden av Vik Pensjonat og Hytter
Utsiden av Vik Pensjonat og Hytter
Vik Pensjonat og Hytter.
Photo: Stian Grotte
Vik Pensjonat og Hytter.
Photo: Stian Grotte

Kommersielle gjestedøgn juli 2022

30. august 2022

I dag publiserte SSB overnattingsstatistikken for juli, som viser 6,67 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er en økning på én prosent fra i fjor og to prosent fra juli 2019. Til tross for en økning fra i fjor og normalåret 2019, er sammensetningen annerledes.

Rekordhøye tall i 2021

Julitallene i fjor var rekordhøye, og det høyeste noen gang målt i en enkeltmåned. Takket være langt flere norske overnattinger. Det var en lettelse i innreiserestriksjonene fra 15. juli, men vi hadde langt færre utenlandske gjestedøgn den måneden enn vi hadde håpet på, men rekordmange norske. I år er det en kraftig økning i utenlandske gjestedøgn, mens nordmenn benyttet muligheten til å reise ut av landet. Likevel er det verdt å merke seg at norske gjestedøgn ligger seks prosent høyere enn i juli 2019. Bortsett fra at norske overnattinger ligger 26 prosent under nivået i juli 2021, er det en god vekst fra alle markeder.

Et annerledes bilde 

Ser vi på utviklingen fra 2019, er bildet litt annerledes. Veksten fra Tyskland, Nederland og Danmark fortsetter. Det samme gjør veksten fra Sveits, Belgia og Østerrike, som vi har sett tidligere i år. Likevel er USA det fjerde største utenlandsmarkedet, og det blir spennende å følge med på det markedet fremover. Det tar nok lenger tid før andre oversjøiske tar seg opp.

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel juli 2022

Kontakt

Margrethe Helgebostad
Margrethe Helgebostad
Fagansvarlig analyse
JULIJANUAR-JULI
Overnattinger2019202020212022%-endring 2021-2022%-endring 2019-2022andel 2022%-endring 2019-2022
I alt6 575 1716 371 0696 617 7896 677 0661 %2 %100 %1 %
Norge4 242 1585 890 1536 068 5644 479 053-26 %6 %67 %6 %
Utlandet i alt2 333 013480 916549 2252 198 013300 %-6 %33 %-10 %
Tyskland549 49184 711176 291589 985235 %7 %27 %10 %
Nederland236 89930 06140 478305 994656 %29 %14 %35 %
Sverige228 75820 87458 644221 728278 %-3 %10 %-11 %
USA177 48631 72941 086152 969272 %-14 %7 %-26 %
Danmark110 386129 49743 604134 234208 %22 %6 %12 %
Frankrike106 0815 00012 270102 147732 %-4 %5 %-4 %
Sveits72 3877 50113 65285 598527 %18 %4 %10 %
Belgia52 5645 0209 89666 052567 %26 %3 %22 %
Storbritannia74 16418 10915 99765 731311 %-11 %3 %-16 %
Italia49 8733 3528 92042 377375 %-15 %2 %-12 %
Spania67 6642 9124 96844 769801 %-34 %2 %-28 %
Østerrike30 7822 2917 26331 677336 %3 %1 %3 %
Russland41 8088351 4262 44371 %-94 %0 %-88 %
Taiwan9 657116358292269 %-91 %0 %-94 %
Thailand4 8702493021 956548 %-60 %0 %-81 %
Japan16 4783613711 030178 %-94 %0 %-89 %
Kina91 4094937173 088331 %-97 %0 %-96 %
Sør-Korea25 759159385 01713103 %-81 %0 %-84 %
Kilde: SSB

Hotellovernattinger går ned, men det er store regionale forskjeller
Mens antall overnattinger øker med to prosent i juli, går antall hotellovernattinger ned med to prosent. Halvparten de norske overnattingene var på hotell, mens kun 46 prosent av de utenlandske. I juli 2019 var denne andelen 54 prosent.

Finn tall for ditt område

Finn tall for ditt område i vårt dashboard som sammenstiller data fra overnattingsstatistkken: Overnattingsstatistikk (visitnorway.com)
Her finner du tall på fylkesnivå og for de 67 nye reiselivsregionene. På fylkesnivå finner du også gjestedøgn for fritidsboligformidling, som ikke finnes på lavere nivå. Under den grønne fliken finner du i tillegg til antall overnattinger, antall ankomster, oppholdstid, åpne bedrifter og rom, formål og økonomisk utvikling per reiselivsregion.

Langt flere nordmenn på reise i sommer

SSB publiserer overnattingstall for august 30. september. I mellomtiden kan du lese resultater fra SSBs Reiseundersøkelse som viste at nordmenn dro på 7,5 millioner reiser i løpet av 2. kvartal i år. Det ble satt ny rekord for antall reiser i eget land, mens antall utenlandsreiser og yrkesreiser var tilbake på samme nivå som før pandemien. Se hele artikkelen og tabeller her: Nordmenn reiste mer enn før (ssb.no)

Innovasjon Norge går ut med nye undersøkelser

I tillegg til en undersøkelse her hjemme for å avdekke nordmenns forbruk, tilfredshet o.l. i sommer, og reiseplaner nå i høst og vinter, planlegger IN et nytt Reisebarometer (tidligere Koronabarometer) i Danmark, Sverige, Storbritannia, Nederland, Frankrike og Tyskland. Overnattingstall fra de siste månedene er samlet sett gode, og mange melder om arrangementer utover høsten som vil gjennomføres etter å ha blitt utsatt.  

Spørsmålet er hvordan vintersesongen blir. Ved vårt forrige Reisebarometer viste resultatene at krigen og den økonomiske utviklingen dempet reiselysten. Derfor er det viktig for Innovasjon Norge å følge med på interessen for å reise generelt, og til Norge spesielt. Hvem vil besøke oss, hvilke aktiviteter frister mest og hvilke barrierer er det?  Målet er å presentere foreløpige resultater på Reise:liv den 26. september. Se forrige Reisbarometer her: