Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn juli 2022

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

I dag publiserte SSB overnattingsstatistikken for juli, som viser 6,67 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er en økning på én prosent fra i fjor og to prosent fra juli 2019. Til tross for en økning fra i fjor og normalåret 2019, er sammensetningen annerledes.

Rekordhøye tall i 2021

Julitallene i fjor var rekordhøye, og det høyeste noen gang målt i en enkeltmåned. Takket være langt flere norske overnattinger. Det var en lettelse i innreiserestriksjonene fra 15. juli, men vi hadde langt færre utenlandske gjestedøgn den måneden enn vi hadde håpet på, men rekordmange norske. I år er det en kraftig økning i utenlandske gjestedøgn, mens nordmenn benyttet muligheten til å reise ut av landet. Likevel er det verdt å merke seg at norske gjestedøgn ligger seks prosent høyere enn i juli 2019. Bortsett fra at norske overnattinger ligger 26 prosent under nivået i juli 2021, er det en god vekst fra alle markeder.

Et annerledes bilde 

Ser vi på utviklingen fra 2019, er bildet litt annerledes. Veksten fra Tyskland, Nederland og Danmark fortsetter. Det samme gjør veksten fra Sveits, Belgia og Østerrike, som vi har sett tidligere i år. Likevel er USA det fjerde største utenlandsmarkedet, og det blir spennende å følge med på det markedet fremover. Det tar nok lenger tid før andre oversjøiske tar seg opp.

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel juli 2022

JULI

Kilde: SSB

Hotellovernattinger går ned, men det er store regionale forskjeller
Mens antall overnattinger øker med to prosent i juli, går antall hotellovernattinger ned med to prosent. Halvparten de norske overnattingene var på hotell, mens kun 46 prosent av de utenlandske. I juli 2019 var denne andelen 54 prosent.

Finn tall for ditt område

Finn tall for ditt område i vårt dashboard som sammenstiller data fra overnattingsstatistkken: Overnattingsstatistikk (visitnorway.com)
Her finner du tall på fylkesnivå og for de 67 nye reiselivsregionene. På fylkesnivå finner du også gjestedøgn for fritidsboligformidling, som ikke finnes på lavere nivå. Under den grønne fliken finner du i tillegg til antall overnattinger, antall ankomster, oppholdstid, åpne bedrifter og rom, formål og økonomisk utvikling per reiselivsregion.

Langt flere nordmenn på reise i sommer

SSB publiserer overnattingstall for august 30. september. I mellomtiden kan du lese resultater fra SSBs Reiseundersøkelse som viste at nordmenn dro på 7,5 millioner reiser i løpet av 2. kvartal i år. Det ble satt ny rekord for antall reiser i eget land, mens antall utenlandsreiser og yrkesreiser var tilbake på samme nivå som før pandemien. Se hele artikkelen og tabeller her: Nordmenn reiste mer enn før (ssb.no)

Innovasjon Norge går ut med nye undersøkelser

I tillegg til en undersøkelse her hjemme for å avdekke nordmenns forbruk, tilfredshet o.l. i sommer, og reiseplaner nå i høst og vinter, planlegger IN et nytt Reisebarometer (tidligere Koronabarometer) i Danmark, Sverige, Storbritannia, Nederland, Frankrike og Tyskland. Overnattingstall fra de siste månedene er samlet sett gode, og mange melder om arrangementer utover høsten som vil gjennomføres etter å ha blitt utsatt.  

Spørsmålet er hvordan vintersesongen blir. Ved vårt forrige Reisebarometer viste resultatene at krigen og den økonomiske utviklingen dempet reiselysten. Derfor er det viktig for Innovasjon Norge å følge med på interessen for å reise generelt, og til Norge spesielt. Hvem vil besøke oss, hvilke aktiviteter frister mest og hvilke barrierer er det?  Målet er å presentere foreløpige resultater på Reise:liv den 26. september. Se forrige Reisbarometer her: