Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn januar 2024

Tall fra SSB viser at det var 1,85 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i januar. Det er fem prosent flere enn i fjor og én prosent lavere enn januar 2020. 83 prosent av alle kommersielle overnattinger var en hotellovernatting i januar. Likevel ligger antall hotellovernattinger tre prosent under før pandeminivå, fordelt på fire prosent færre utenlandske og tre prosent færre norske.


Det er ferietrafikken som driver veksten, og veksten til selvhushold fortsetter

Tendensen fra tidligere år fortsetter inn i årets første måned. Antall utenlandske overnattinger ved camping øker med 33 prosent og 52 prosent via fritidsboligformidlere. Den overnattingsformen som øker blant nordmenn, er hyttegrend, som ligger 47 prosent høyere. Ser vi på sammensetningen av overnattinger ved hotellene, er det nedgang innen kurs og konferanse- og forretningsrelaterte overnattinger.

Andel ferierelaterte overnattinger øker med fem prosent. Ser vi på våre største markeder, som er Danmark og Sverige målt i kommersielle overnattinger, går de tilbake, men nedgangen er mindre enn økningen det er fra disse markedene via fritidsboligformidlere. Blant våre største markeder topper USA listen over størst andel hotellovernattinger (93 %).

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel januar 2024


Januar

Kilde: SSB

Nord-Norge og Vestland fylke har en god tilvekst i januar

Ellers er det store variasjoner rundt om i landet. Oslo er den reiselivsregion med flest overnattinger, men går tilbake sammenlignet med januar 2020. Det samme gjelder Stavangerregionen, Ålesund/Sunnmøre og Trøndelag. Lillehammerregionen, Hallingdal og Norefjell/Ringerike har også nedgang, mens Hedmark og Grenland øker. Ser vi på fordelingen av de 220 000 overnattingene via fritidsboligformidlere, gikk 153 000 til Innlandet.


Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email