Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn februar 2024

Tall fra SSB viser at det var 2,25 millioner overnattinger ved kommersielle steder i februar. Det er en god vekst fra februar i fjor, og antall utenlandske ligger hele ni prosent over 2020 (som også var et skuddår). Det er veksten fra utlandet som i størst grad bidrar til en god måned, og den føyer seg inn i rekken av sammenhengende god utvikling fra utlandet siden april 2023.

Fra oktober i fjor har også utenlandske hotellovernattinger ligget over et prepandemi-nivå. Nå i februar ligger utenlandske hotellovernattinger fem prosent høyere enn i februar 2020, og 479 000 utenlandske hotellovernattinger er et nytt høynivå for å være februar melder SSB.  Utenlandske campingovernattinger øker med 34 prosent og 18 prosent ved hyttegrender. Februar er en måned hvor også nærmarkedene har vinterferie, og både Danmark og Sverige ligger på topp i antall kommersielle overnattinger.

I tillegg kommer statistikken for fritidsboligformidling som viser i underkant av 264 000 overnattinger. Hele 150 240 av disse er danske og 55 350 svenske. 180 700 overnattinger, som tilsvarer en andel på 69 prosent, er å finne i Innlandet.

God blanding av ski, nordlys og byturisme

Flest utenlandske overnattinger er å finne i Oslo, Innlandet, Troms, Buskerud, Vestland og Nordland. Ser vi på overnattinger totalt i reiselivsregionene som viser tall på et lavere nivå, ligger Oslo på topp med en andel på 25 prosent av alle kommersielle overnattinger, etterfulgt av Buskerud (6 %), Akershus (5 %), Bergensregionen (5 %), Troms (5 %), Hallingdal (4 %) og Trondheim (4 %).

Ellers en god vekst fra de fleste markeder sammenlignet med tidligere år.


Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel februar 2024


Februar

Kilde: SSB

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email