Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn desember 2023

Ferske tall for desember, viser at vi kan se tilbake på et godt år

Tall for 2023 viser at det var 37 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Norge. Der er opp hele fem prosent sammenlignet med 2019. Antall norske overnattinger øker med seks prosent, mens antall utenlandske øker med fire prosent. Etter en sammenhengende månedlig vekst i utenlandske overnattinger fra april måned, er det hyggelig at året avsluttes så godt. I desember var det hele ti prosent flere overnattinger sammenlignet med desember 2019. Norske øker med ni prosent og antall utenlandske med 11 prosent

Mange valgte Norge i førjulstiden

Det er spesielt byer som utmerker seg. I desember ligger Oslo på topp med 24 prosent av alle kommersielle overnattinger. Deretter følger Bergensregionen, Tromsø, Trondheim og Stavangerregionen. Som en god nummer fem ligger Hallingdal, som har fem prosent av alle kommersielle overnattinger i desember. Med gode snøforhold startet skisesongen tidlig mange steder, og det er mye som tyder på at det blir nok en god skisesong. Det hjelper også godt at påsken kommer tidlig i år, som er med på at mange velger å legge påskeferien til fjellet.

Tyskland på topp målt i kommersielle overnattinger, men legger vi til fritidsboligformidling, går Danmark forbi

En halv million utenlandske overnattinger representerer 27 prosent av alle kommersielle overnattinger i desember. Det er lite som skiller mellom de største markedene. Tyskland er på topp med en andel på 12 prosent, etterfulgt av Storbritannia og USA som begge har en andel på 11 prosent. Så kommer Sverige og Danmark, som begge representerer en andel på ti prosent av alle utenlandske overnattinger. I tillegg kommer 115 400 overnattinger via fritidsboligformidliere. 97 000 av disse er utenlandske og 44 000 av disse er danske. Danmark er det største utenlandsmarkedet i desember hvis vi ser kommersielle overnattinger og overnattinger via fritidsboligformidlere sammen. Ellers er det en god vekst fra mange markeder i desember, med en interessant vekst fra mindre oversjøiske markeder som kommer tilbake.

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel november 2023


Desember

Kilde: SSB

For mer informasjon om kommersielle overnattinger eller overnattinger via formidlere, ta en titt på vårt dashboard: Overnattingsstatistikk (visitnorway.com). Formidlingsstatistikken publiseres med en sammenslåing av fylker, kommersielle overnattinger ned på fylke og reiselivsregion. Per reiselivsregion finner du også en oversikt over antall åpne bedrifter, rom og senger, RevPar, antall ankomster med mer.

Når SSB publiserer overnattingstall for januar 8. mars, blir det noen endringer

Regionsreformen 2024 får innvirkning på overnattingsstatistikken og vår GINI-kalkulator:

  • SSB kommer til å slutte å publisere tall for kommuner fullt og helt
  • Nye kommuner og fylker
  • Går fra dagens 11 fylker til 15.
  • Går fra 67 til 66 reiselivsregioner. SSB vil først publisere tall for januar 2024 og så tilbake i tid, slik vi har i dag, i løpet av første halvdel av året.

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email