Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn april 2024

Overnattingstall fra SSB viser at det i april var i underkant av 2,2 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Nedgangen på fire prosent, skyldes syv prosent færre norske overnattinger. Antall utenlandske øker med syv prosent. Nedgangen fra hjemmemarkedet skyldes i stor grad at første påskedag var 1. april, ellers lå resten av påsken i mars måned. I fjor og i 2019 lå hele påsken i april. Derfor er det naturlig at overnattinger på camping og hyttegrend går ned sammenlignet med tidligere. Det samme gjør antall overnattinger via fritidsboligformidling. Likevel interessant at utenlandske overnattinger ved camping og hyttegrend ligger over 2019-nivå. Hotellene kan se tilbake på en god måned med en vekst på to prosent fra i fjor og hele åtte prosent fra 2019. Siden det var flere arbeidsdager i april i år, er det yrkestrafikken  (+16 %) og kurs og konferanse (+29 %) som bidrar til veksten ved hotellene. Likevel er 46 prosent av alle hotellovernattinger ferierelatert.

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel april 2024


AprilJanuar-april

Kilde: SSB

Oslo flest overnattinger i april

29 prosent av alle overnattinger var i Oslo, etterfulgt av Bergensregionen (6 %), Akershus (6 %), Buskerud (4 %), Romerike/Hadeland (4 %), Stavangerregionen (4 %) og Trondheim som også hadde en andel på fire prosent av alle overnattinger i april.

Vintersesongen 2023, fortsatt stor økning til hytte og selvhushold

Totalt var det 8,8 millioner kommersielle overnattinger i vintersesongen. Det er hele ti prosent flere enn i 2019, som fordeler seg på syv prosent flere norske og 18 prosent flere utenlandske. Det er en god vekst fra de fleste markeder. Veksten fra vintersesongen i 2019 representerer 787 000 flere kommersielle overnattinger. Av disse gikk 428 000 til hotellene, mens 359 000 var en vekst til camping og hyttegrend. I tillegg til de kommersielle overnattingene, kommer i underkant av 847 000 overnattinger via fritidsboligformidlere, som er nesten en dobling fra 2019. Det betyr at tendensen vi har hatt etter pandemien fortsetter med en sterk vekst til hytter og camping. Sett under ett er det en vekst i vintersesongen på 1,16 millioner registrerte overnattinger, og av disse var 63 prosent vekst til camping, hyttegrend eller overnattinger via fritidsboligformidlere.  

For mer informasjon om kommersielle overnattinger eller overnattinger via formidlere, ta en titt på vårt dashboard: Overnattingsstatistikk (visitnorway.com). Formidlingsstatistikken publiseres med en sammenslåing av fylker, mens kommersielle overnattinger ned på fylke og reiselivsregion. Per Reiselivsregion finner du også en oversikt over antall åpne bedrifter, rom og senger, RevPar, antall ankomster med mer.

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email