Skip to main content

Kommersielle gjestedøgn april 2023

Ferske tall fra SSB viser veldig gode tall for april. Vi er så langt i år tilbake på et høyere nivå enn før pandemien.

Det var i underkant av 2,3 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i april. Det er ni prosent flere enn i 2019, som fordeler seg på tre prosent flere utenlandske og ti prosent flere norske. I tillegg til at nordmenn fortsetter å reise mye i Norge, er det en god vekst fra flere av de viktigste europeiske markeder. Amerikanske overnattinger er tilbake, samtidig som det er en god prosent endring fra noen mindre oversjøiske. Sverige og Tyskland er de største utenlandsmarkedene, med en andel på 14 prosent hver. Over halvparten av svenskene er i Oslo og Viken. Tyskerne er i størst grad i Oslo og på Vestland. Deretter kommer britiske overnattinger som representerer en andel på 11 prosent og amerikanske overnattinger er tilbake med en andel på ti prosent. For dypdykk i hvor i landet de ulike nasjonalitetene er, ta en titt i vårt dashboard.

I tillegg til de kommersielle overnattingene, er det i april en solid vekst i overnattinger via fritidsboligformidlere (se nederste tabell). 20 prosent av alle kommersielle overnattinger er i Oslo, deretter Bergensregionen (8 %), Stavangerregionen (5 %), Trondheim (5 %), Hallingdal (5 %) og fire prosent i Romerike. 

God måned for hotellene

74 prosent av alle kommersielle overnattinger var på et hotell, som hadde åtte prosent flere norske overnattinger. Hotellene er derimot ikke helt tilbake på samme nivå fra utlandet (-3 %) som før pandemien. Overnattinger på camping og hyttegrend fortsetter med god vekst fra både Norge og utlandet. (Påsken lå også i april i 2019, så tallene er sammenlignbare.)


Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel april 2023

AprilJanuar-april

Kilde: SSB

God vekst via fritidsbolig-formidlere

Det var 761 000 overnattinger via fritidsboligformidlere i april som er 61 prosent flere enn i 2019. Danske overnattinger øker med hele 69 prosent og representerer over halvparten av alle disse overnattingene. Deretter kommer svensker med en andel på 33 prosent. SSB har endret publiseringen fra 2019, men det er i april en god vekst fra alle markeder vi kan sammenligne. Hele 466 400 av disse var i Innlandet fylke, deretter kommer Oslo og Viken med 213 155, Agder og Sør-Østlandet 62 464, Vestlandet 14 780, Trøndelag 2 246 og færrest i Nord-Norge med 1 879.

Overnattinger via fritidsbolig-formidling (januar-april)

vinter 2019vinter 2023

Kilde: SSB

For mer informasjon om kommersielle overnattinger eller overnattinger via formidlere, ta en titt på vårt dashboard: Overnattingsstatistikk. Formidlingsstatistikken publiseres som vist over, mens kommersielle overnattinger ned på reiselivsregion og kommune nivå.

SSB publiserer overnattinger for mai den 30. juni.


Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email