Skip to main content

Nyhetsartikler

51 prosent høyere på kommersielle overnattingssteder enn i 2021

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Ferske tall fra SSB viser at det var i underkant av 1,2 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i januar. Det er 51 prosent høyere enn i 2021, men en del lavere enn før pandemien. Januar var nok en krevende måned for næringen med skjenkeforbud og avstandsregler. Likevel er det 401 000 flere overnattinger enn januar i fjor. 

Det var en god økning i både norske og utenlandske gjestedøgn. Sammensetningen av norske og utenlandske gjestedøgn var tilnærmet normal for en januarmåned med en andel utenlandske på 25 prosent, mot 27 prosent i januar 2020. 

Antall hotellovernattinger øker med 51 prosent fra i fjor, camping med 15 prosent og overnatting i hyttegrend med 84 prosent. Sammenlignet med januar 2020 ligger derimot antall hotellovernattinger 46 prosent under, mens både camping (+ 8%) og hyttegrender (+ 11 %) ligger over.

Veksten fordeler seg utover landet, bortsett fra en nedgang på fire prosent i Rogaland og med svakest vekst i Agder på ti prosent. Ser vi på hotellovernattinger, var nesten halvparten i regionene Oslo, Bergensregionen, Tromsø, Stavangerregionen, Romerike og Trondheim. I Tromsø er det nesten tredoblet sammenlignet med januar i 2021, mens de i Oslo er doblet. Svalbard har også en god prosentvekst. For mer informasjon for ditt område, klikk deg inn på Innsiktsiden vår.

Overnattingar, etter innkvarteringstype, bustadland, statistikkvariabel og måned

Kilde: SSB