x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Turismens betydning for norsk turisme

Utlendingers bidrag til turistnæringen øker betraktelig. Foreløpige tall fra SSB viser at samlet turistkonsum endte på 170 milliarder kroner i 2016. Det betyr at de utenlandske turistene økte forbruket sitt med 7,4 prosent, sammenlignet med året før, målt i volum.

2017 var andre på rad med kraftig vekst, og for de to årene samlet var oppgangen på over 17 prosent. De norske turistene hadde en moderat vekst i turistkonsumet fra 2015 til 2016, på 1,8 prosent for husholdningene og en prosent for de forretningsreisende.

Mest til overnatting og servering

Halvparten av de utenlandske turistenes forbruk gikk til å betale for reiselivsproduktene overnatting og servering, samt transport: tre av ti kroner ble brukt på dette, mens to av ti kroner ble brukt på transport.

Konsumet av overnattings- og serveringstjenester økte mer enn konsumet av transporttjenester. At transportkonsumet har noe svakere vekst, skyldes til dels at utenlandske transportselskaper ofte benyttes for å komme til Norge, og inntektene av dette tilfaller dermed ikke norsk økonomi, forklarer SSB.

Flere jobber i reiselivsnæringene


Det var 162 400 sysselsatte målt i årsverk i reiselivsnæringene i 2016. Dette er en vekst på 11 000 årsverk fra 2011. Økningen i antall årsverk for Fastlands-Norge var 113 800.

Økningen i reiselivsnæringene kom i all hovedsak i overnattings- og serveringsvirksomhet som fikk hele 9 000 nye årsverk i perioden 2011-2016. I 2016 utgjorde antall årsverk nærmere 74 000 i disse to næringsgruppene.

Sterkere produksjonsvekst i reiselivsnæringene enn i fastlands-Norge

Produksjonen i reiselivsnæringene er foreløpig beregnet til vel 280 milliarder kroner i 2016. Dette er en vekst målt i volum på over 12 prosent i perioden 2011-2016. Til sammenlikning vokste produksjonen i Fastlands-Norge med vel ni prosent i samme periode.

Reiselivsnæringenes andel av samlet produksjon i Fastlands-Norge var på seks prosent i 2016. Bruttoproduktet i reiselivsnæringene er foreløpig beregnet til nærmere 114 milliarder kroner i 2016. Dette utgjør en andel på 4,2 prosent av bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge. Denne andelen har vært stabil i en årrekke.

Viktig bidragsyter til økt velstand, gjennom økonomisk vekst og sysselsetting i verden

Tall fra World Travel & Tourism Council viser at 2017 er det syvende år på rad hvor reiselivet er en viktig bidragsyter til verdensøkonomien. Mens verdens BNP vokste med 3,5 prosent i 2017, vokste reiselivsnæringen med 4,6 prosent. Ikke bare er turisme en viktig bidragsyter til verdensøkonomien, den er også en sysselsetter.

På verdensbasis jobber en av hver tiende innen turisme.

Kilde: Nøkkeltall for norsk turisme 2017

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

Nøkkeltall 2017