Skip to main content

Nyhetsartikler

Nøkkeltall: Norsk turisme fra 2012 - 2018

Bestill brosjyren Nøkkeltall for norsk turisme 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Endring siste periode
Sysselsetting reiselivsnæringen
Årsverk, heltidsekvivalenter, lønnstakere og selvstendige 153 000 153 700 156 800 159 100 162 400 166 400 N/A 2%
Turistkonsum i Norge, etter konsumentgruppe. Løpende priser. Tall i millioner
Totalt konsum 136 882 145 156 151 416 158 669 169 795 176 6181 N/A 4 %
Utlendingenes konsum i Norge 36 574 38 214 40 629 45 407 50 201 52 6321 N/A 5 %
Norske husholdningers turistkonsum i Norge 78 008 84 158 86 939 90 101 95 339 99 0041 N/A 4 %
Norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge 22 300 22 784 23 848 23 161 24 255 24 9821 N/A 3 %
Forbruk. Tall i millioner.2
Totalt forbruk 128 800
Norske turister 109 000
Utenlandske turister 19 900
Feriegjestedøgn2
Alle feriegjestedøgn 103 781 889
Norske feriegjestedøgn 92 523 127
Utenlandske feriegjestedøgn 11 248 762
Ikke-kommersielle feriegjestedøgn2
Alle ikke-kommersielle gjestedøgn 44 599 197
Norske ikke-kommersielle gjestedøgn 43 490 846
Utenlandske ikke-kommersielle gjestedøgn 1 108 351
Kommersielle gjestedøgn3
Alle kommersielle gjestedøgn 29 914 832 29 243 016 30 306 594 31 653 839 33 114 132 33 296 767 33 812 674 2 %
Norske kommersielle gjestedøgn 21 974 364 21 551 330 22 152 158 22 825 068 23 387 248 23 348 139 23 684 456 1 %
Utenlandske kommersielle gjestedøgn 7 940 468 7 691 686 8 154 436 8 828 771 9 726 884 9 948 628 10 128 218 2 %
Hytteformidlingsgjestedøgn
Alle hytteformidlingsgjestedøgn 988 467 1 101 595 1 181 185 1 075 030 1 062 287 1 013 696 979 538 - 3 %
Norske hytteformidlingsgjestedøgn 283 046 276 100 292 219 323 118 297 879 257 452 232 230  10 %
Utenlandske hytteformidlingsgjestedøgn 705 421 825 495 888 966 751 912 764 408 756 244 747 308 - 1 %
Cruiseturisme
Antall besøkende cruisepassasjerer 588 000 620 000 574 000 511 000 658 882 749 414 852 241 14 %
Antall dagsbesøkende fra cruise til norske havner 2 573 335 2 996 114 2 667 362 2 494 921 2 700 000 3 045 000 3 436 376 13 %
Antall cruiseskipsanløp til norske havner 2 066  2 187 1 985 1 787 1 809 2 067 2 135 3 %
Norske ferie- og fritidsreiser
Alle ferie- og fritidsreiser i inn- og utland 17 000 000 19 190 000 19 140 000 17 880 000 17 320 000 18 350 000 22 220 000 21 %
Ferie- og fritidsreiser i Norge 9 590 000 11 590 000 11 670 000 10 660 000 10 820 000 11 370 000 15 660 000 38 %
Ferie- og fritidsreiser til utlandet 7 410 000 7 600 000 7 480 000 7 230 000 6 530 000 6 990 000 6 550 000 - 6 %

1 Foreløpige tall
2 Turistundersøkelsen ble utvidet i 2018, derfor finnes ikke tall for tidligere år
3 Samlebegrep på overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem

Kilder: SSB, Cruise Norway og Innovasjon Norge