Nyhetsartikler

Nøkkeltall: Norsk turisme fra 2012 - 2018

Bestill brosjyren Nøkkeltall for norsk turisme 2018

2012201320142015201620172018Endring siste periode
Sysselsetting reiselivsnæringen
Årsverk, heltidsekvivalenter, lønnstakere og selvstendige153 000153 700156 800159 100162 400166 400N/A2%
Turistkonsum i Norge, etter konsumentgruppe. Løpende priser. Tall i millioner
Totalt konsum136 882145 156151 416158 669169 795176 6181N/A4 %
Utlendingenes konsum i Norge36 57438 21440 62945 40750 20152 6321N/A5 %
Norske husholdningers turistkonsum i Norge78 00884 15886 93990 10195 33999 0041N/A4 %
Norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge22 30022 78423 84823 16124 25524 9821N/A3 %
Forbruk. Tall i millioner.2
Totalt forbruk 128 800
Norske turister 109 000
Utenlandske turister 19 900
Feriegjestedøgn2
Alle feriegjestedøgn 103 781 889
Norske feriegjestedøgn 92 523 127
Utenlandske feriegjestedøgn 11 248 762
Ikke-kommersielle feriegjestedøgn2
Alle ikke-kommersielle gjestedøgn 44 599 197
Norske ikke-kommersielle gjestedøgn 43 490 846
Utenlandske ikke-kommersielle gjestedøgn 1 108 351
Kommersielle gjestedøgn3
Alle kommersielle gjestedøgn29 914 83229 243 01630 306 59431 653 83933 114 13233 296 76733 812 6742 %
Norske kommersielle gjestedøgn21 974 36421 551 33022 152 15822 825 06823 387 24823 348 13923 684 4561 %
Utenlandske kommersielle gjestedøgn7 940 4687 691 6868 154 4368 828 7719 726 8849 948 62810 128 2182 %
Hytteformidlingsgjestedøgn
Alle hytteformidlingsgjestedøgn988 4671 101 5951 181 1851 075 0301 062 2871 013 696979 538- 3 %
Norske hytteformidlingsgjestedøgn283 046276 100292 219323 118297 879257 452232 230 10 %
Utenlandske hytteformidlingsgjestedøgn705 421825 495888 966751 912764 408756 244747 308- 1 %
Cruiseturisme
Antall besøkende cruisepassasjerer588 000620 000574 000511 000658 882749 414852 24114 %
Antall dagsbesøkende fra cruise til norske havner2 573 3352 996 1142 667 3622 494 9212 700 0003 045 0003 436 37613 %
Antall cruiseskipsanløp til norske havner2 066 2 1871 9851 7871 8092 0672 1353 %
Norske ferie- og fritidsreiser
Alle ferie- og fritidsreiser i inn- og utland17 000 00019 190 00019 140 00017 880 00017 320 00018 350 00022 220 00021 %
Ferie- og fritidsreiser i Norge9 590 00011 590 00011 670 00010 660 00010 820 00011 370 00015 660 00038 %
Ferie- og fritidsreiser til utlandet7 410 0007 600 0007 480 0007 230 0006 530 0006 990 0006 550 000- 6 %

1 Foreløpige tall
2 Turistundersøkelsen ble utvidet i 2018, derfor finnes ikke tall for tidligere år
3 Samlebegrep på overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem

Kilder: SSB, Cruise Norway og Innovasjon Norge