x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Nøkkeltall om norsk turisme

2019 - 2020
  Nøkkeltall
  1. Nøkkeltall 2020: Tabell

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Endring
  siste periode

  Sysselsetting i reiselivsnæringen

  Årsverk, heltidsekvivalenter, lønnstakere og selvstendige

  153000

  153800

  157000

  159200

  162600

  165100

  168700

  Publiseres 5. mars

  N/A

  2%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Turistkonsum i Norge, etter konsumentgruppe. Løpende priser. Tall i millioner.

  Totalt konsum

  136 882

  145 156

  151 416

  158 669

  170 002

  176 306

  186 3081

  193 899

  N/A

  6%

  Utlendingers konsum i Norge

  36 574

  38 214

  40 629

  45 407

  50 201

  52 564

  55 3491

  59 377

  N/A

  5%

  Norske husholdningers turistkonsum i Norge

  78 008

  84 158

  86 939

  90 101

  95 463

  98 885

  105 2591

  107 226

  N/A

  6%

  Norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge

  22 300

  22 784

  23 848

  23 161

  24 338

  24 857

  25 7001

  27 296

  N/A

  3%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NB! På grunn av koronapandemien ble ikke Turistundersøkelsen gjennomført i 2020.

   

   

   

   

  Turismeforbruk. Tall i millioner.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Totalt forbruk

   

   

   

   

   

   

  128 800

  124 900

  N/A

  -3%

  Norske turister

   

   

   

   

   

   

  109 000

  107 800

  N/A

  -1%

  Utenlandske turister

   

   

   

   

   

   

  19 900

  17 100

  N/A

  -14%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Feriegjestedøgn2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alle feriegjestedøgn

   

   

   

   

   

   

  87 856 661

  93 706 324

  N/A

  7%

  Norske feriegjestedøgn

   

   

   

   

   

   

  78 178 223

  83 678 267

  N/A

  7%

  Utenlandske feriegjestedøgn

   

   

   

   

   

   

  9 678 437

  10 028 057

  N/A

  4%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Forretningsgjestedøgn2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alle forretningsgjestedøgn

   

   

   

   

   

   

  15 925 228

  16 769 905

  N/A

  5%

  Norske forretningsgjestedøgn

   

   

   

   

   

   

  14 334 903

  15 478671

  N/A

  8%

  Utenlandske forretningsgjestedøgn

   

   

   

   

   

   

  1 580 325

  1 291 234

  N/A

  -18%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kommersielle gjestedøgn3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alle kommersielle gjestedøgn

  29 914 832

  29 243 016

  30 306 594

  31 653 839

  33 114 132

  33 296 767

  33 812 674

  35 179 554

  23 720 833

  -33%

  Norske kommersielle gjestedøgn

  21 974 364

  21 551 330

  22 152 158

  22 825 068

  23 387 248

  23 348 139

  23 684 456

  24 478 073

  20 402 530

  -17%

  Utenlandske kommersielle gjestedøgn

  7 940 468

  7 691 686

  8 154 436

  8 828 771

  9 726 884

  9 948 628

  10 128 218

  10 701 481

  3 318 303

  -69%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hytteformidlingsgjestedøgn3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alle hytteformidlingsgjestedøgn

  988 467

  1 101 595

  1 181 185

  1 075 030

  1 062 287

  1 013 696

  979 538

  924 301

  959 043

  4%

  Norske hytteformidlingsgjestedøgn

  283 046

  276 100

  292 219

  323 118

  297 879

  257 452

  232 230

  156 589

  463 351

  196%

  Utenlandske hytteformidlingsgjestedøgn

  705 421

  825 495

  888 966

  751 912

  764 408

  756 244

  747 308

  767 712

  495 692

  -35%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cruiseturisme

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Antall besøkende cruisepassasjerer

  588 000

  620 000

  574 000

  511 000

  658 882

  749 414

  852 241

  944 994

  20 211

  -98%

  Antall dagsbesøkende fra cruise til norske havner

  2 573 335

  2 996 114

  2 667 362

  2 494 921

  2 700 000

  3 045 000

  3 436 376

  3 329 917

  N/A

  N/A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alle ferie- og fritidsreiser

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alle ferie- og fritidsreisende

  17 000 000

  19 190 000

  19 140 000

  17 880 000

  17 320 000

  18 350 000

  22 220 000

  18 500 000

  16 030 000

  -13%

  Ferie- og fritidsreiser i Norge

  9 590 000

  11 590 000

  11 670 000

  10 660 000

  10 820 000

  11 370 000

  15 660 000

  11 080 000

  14 630 000

  32%

  Ferie- og fritidsreiser til utlandet

  7 410 000

  7 600 000

  7 480 000

  7 230 000

  6 530 000

  6 990 000

  6 550 000

  7 410 000

  1 380 000

  -81%

  1 Foreløpige tall
  2 Turistundersøkelsen ble utvidet i 2018, derfor finnes ikke tall for tidligere år
  3 Samlebegrep på overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem

  Kilde: SSB

  Se også: Verdiskapingstall per kommune

  Turismens betydning
  1. Utvikling

  Nøkkeltall 2019

  2. Inntekter

  God vekst i inntekter fra turisme

  I de siste årene har Norge hatt en sterk økning av turisme. Det har gitt seg utslag i flere gjestedøgn og turismens effekt på norsk økonomi. Samlet turistkonsum er beregnet til 193,9 milliarder kroner i 2019, viser foreløpige tall fra SSB. Det er en økning på fire prosent fra 2018, som tilsvarer 7,6 milliarder kroner. 

  Utlendingers konsum i Norge økte med syv prosent, mens konsum knyttet til nordmenn på ferie- eller fritidsreise i eget land økte med to prosent. Til sist kommen det minste bidraget inn til totalen som er norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge. Dette representerer 14 prosent av totalkonsumet, og her var veksten seks prosent.

  3. Bidrag

  Utenlandske besøkende bidrar rekordhøyt

  Utlendingers bidrag inn representerer 31 prosent av totalkonsumet som er en ny rekord. Sammenlignet med 2009 har utlendingers konsum økt med 94 prosent. Fra 30,5 milliarder kroner til 59,4 milliarder kroner i 2019. Det betyr at utlendingers andel av konsumet har gått fra 26 prosent til 31 prosent. Det er et høyt tall tatt i betraktning at det er langt færre utenlandske turister i Norge enn nordmenn.

  Naturlig nok er det nordmenn som bidrar mest inn i turistkonsumet. Det være seg forbruk på ferie- og forretningsreiser her hjemme, eller bruk av reisebyrå- og reisearrangørtjenester. Dette har økt, men utlendingers bidrag inn øker raskere. Utlendingers konsum i Norge representerer 31 prosent av totalkonsumet som er en ny rekord.

  4. Turistkonsum

  Samlet turistkonsum er 193,9 milliarder

  Samlet turistkonsum er beregnet til 193,9 milliarder kroner i 2019, viser foreløpige tall fra SSB. Det er en økning på fire prosent fra 2018, som tilsvarer 7,6 milliarder kroner.  Av økningen er hele 4,1 milliarder kroner fra utenlands konsum, og dermed øker utlendingers bidrag inn til totalen fra en andel på 30 prosent i 2018 til 31 prosent i 2019.

  Norske husholdningers turistkonsum økte med to prosent, og den minste delen som er norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge som representerer 14 av totalen økte med seks prosent fra 2018.

  5. Utvikling

  God utvikling de siste ti årene

  Utviklingen de siste ti årene har vært god, mye grunnet vekst fra utlandet.

  De ti siste årene har turistkonsumet økt fra 119,6 milliarder kroner til 193,9 milliarder. Veksten på 62 prosent tilsvarer 74,3 milliarder kroner. Av økningen i perioden, bidrar utenlandske turister med 39 prosent av tilveksten. Det er et høyt tall tatt i betraktning at det er langt færre utenlandske turister i Norge enn norske.

  6. Sysselsetting

  7 av 100 jobber i reiselivsnæringene

  Det var 171 200 sysselsatte knyttet til reiselivsnæringene i 2019, noe som er en økning på 2 prosent fra året før.

  Les mer om verdiskapingstallene for ditt fylke eller kommune her

   

  7. Reiselivskonsum 2019

  Fordeling av reiselivskonsum 2019

  Størstedel av hva turistkonsumet ble brukt på varer og tjenester som faller inn under det vi kaller reiselivsprodukter. Det være seg transport, overnatting, servering og kultur og underholdning.

  Ulike typer av transporttjenester utgjør 43 prosent av reiselivsprodukter. Deretter følger servering som representerer 21 prosent og 16 prosent til overnattingstjenester.

  8. Fordeling av reiselivskonsum 2019

  Ringvirkninger

  Mye at hva Norge tjener på turisme, går også til kjøp av varer og tjenester som er utenfor reiselivsnæringene.

  Av totalkonsumet på 193,9 milliarder kroner går 125,8 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester som faller inn under det vi kaller reiselivsprodukter, mens 68,1 milliarder går til kjøp av varer og tjenester som faller utenom det som defineres inn under reiseliv.

  Verdensturismen
  1. Verdensturismen

  Etter ti år med sammenhengende vekst og en god start på 2020, ble det en bråstopp i all reisevirksomhet verden over.

  Fra å være 1,5 milliarder reiser på tvers av landegrenser i 2019, viser tall fra Word Tourism Organization (UNWTO) at antall reiser gikk ned med 73 prosent til 394 millioner i 2020. Innreisen til Europa gikk ned med 69 prosent, innreisen til Nord-Europa gikk ned med 75 prosent, mens innreisen til Norge gikk ned med 77 prosent.

  Endringer i antall turistankomster i verden

  Turistankomster i verden 2020

  2019: Overnattinger og forbruk
  1. Overnattinger og forbruk

  Nordmenn står for flest overnattinger og det meste av forbruket.

  I løpet 2019 var det 110,5 millioner registrerte overnattinger i Norge og et totalforbruk på 124,9 milliarder norske kroner. Nordmenn stod for 90 prosent av overnattingene og 86 prosent av forbruket. Mange av de norske overnattingene kan knyttes til besøk av venner og familie og egen hytte.

  Antall overnattinger i Norge er i forbruksmodellen vist under basert på SSB sin overnattingsstatistikk og hytteformidlingsstatistikk, den norske reisevaneundresøkelsen (RVU), Avinors reisevaneundersøkelse og Turistundersøkelsen (Innovasjon Norge).

  Forbruksmodellen

  2. Nedgang

  Forbruket har gått ned blant norske og utenlandske feriereisende sammenlignet med 2018.

  Det gjordet det også for utenlandske forretningsreisende. Nordmenn derimot, brukte mer penger på forretningsreiser i Norge. Forbruket blant nordmenn på ferie i eget land gikk ned fra 74,2 milliarder kroner i 2018, til 70 milliarder kroner i 2019.

  Nedgangen tilsvarer 4,2 milliarder kroner. Norske forretningsreisende hadde et økt forbruk på 3,2 milliarder kroner. Her ble noe mer brukt på overnatting og noe mer gikk til kursavgifter.

  3. Markeder

  Det er flere viktige markeder for norsk reiseliv

  Noen er viktige fordi det kommer mange turister derfra, og dermed blir også det økonomiske bidraget stort. Fra andre markeder kommer det færre turister, men med et høyt døgnforbruk, slik at Norge likevel tjener godt på turister fra disse markedene.

  Tyskland er et viktig marked. Primært fordi det er mange tyske turister, som er her i mange dager. USA er et annet viktig marked, men det skyldes derimot et høyt døgnforbruk per person.

  4. Døgnforbruk

  Utenlandske feriereisende har et høyere døgnforbruk enn nordmenn.

  Det gjennomsnittlige døgnforbruket for en utenlandsk feriereisende er 1 455 kr, mens det for en norsk feriereisende ligger på 835 kr. Forskjellen utgjør
  hele 620 kroner per person per døgn. 

  De aller fleste utenlandske feriemarkedene har et høyere døgnforbruk enn nordmenn (med unntak av Polen), men det er store forskjeller. Nærliggende markeder har jevnt over et lavere forbruk i Norge, enn de som har reist langt for å oppleve landet. På topp med det høyeste døgnforbruket ligger reisende fra Kina, Hong Kong, Taiwan, USA, Australia og Canada.

  I forbruksposten øvrig ligger det turister bruker på ferie i Norge på f.eks. varer og tjenester som ikke er forhåndsbetalt i en eventuell pakkereise og overnatting og transport.

  5. Ferierelaterte overnattinger

  Totalt var det 10 millioner utenlandske ferierelaterte overnattinger og et forbruk på 14,6 milliarder kroner knyttet til norgesferien i 2019.

   Det var 1,5 millioner tyske overnattinger i forbindelse med feriereiser og et forbruk på 1,8 milliarder kroner i 2019. Deretter kommer Sverige og USA målt i antall overnattinger.

  Amerikanere har derimot et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk enn tyskere, så det samlede bidraget fra amerikanere ligger på 1,9 milliarder kroner.

  Besøkende fra Kina, Hong Kong og Taiwan skiller seg ut ved å ha et høyt gjennomsnittlig døgnforbruk. Det er ikke mer enn 600 000 overnattinger til sammen fra disse markedene, mens forbruket ligger på 1,5 milliarder kroner.

  6. Kommersielle gjestedøgn

  Nok en rekord i kommersielle gjestedøgn

  Det var 35,2 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i 2019. Det er en økning på fire prosent, som betyr 1,4 millioner flere gjestedøgn fra 2018. Norske gjestedøgn økte med tre prosent og utenlandske med seks prosent.

  Det var en god utvikling i antall besøkende fra 2014 til 2019. Perioden etter finanskrisen i 2007 var tøffe år for norsk reiselivsnæring. En økonomisk nedgang preget mange av våre hovedmarkeder, samtidig som den norske kronekursen gjorde det dyrt å feriere her.

  Det løsnet i januar 2014, og deretter har det vært en sammenhengende vekst frem til mars 2020. Veksten er dessverre ikke spredd likt utover landet. Størst tilvekst har Fjord Norge, Oslo-regionen og Nord-Norge hatt. Tyskland, Sverige, USA og Danmark er de største utenlandsmarkedene for norsk reiseliv.

  Tyskland har i lang tid vært på topp. I 2019 er Tyskland det markedet som legger igjen mest penger i Norge, og der det er flest førstegangsbesøkende fra.

  (Kilde: SSB)

  Overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem, fordelt på marked. 

  Overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem, fordelt i alt, Norge og utlandet i alt.

  Kommersielle gjestedøgn i 2019 - fordelt på nasjonalitet:

  Endring i kommersielle gjestedøgn per landsdel i 2019

  7. Kombinerer overnattingsformer

  Ikke uvanlig å kombinere ulike overnattingsformer

  Flere av dem som bor hos venner og familie eller benytter seg av Airbnb, har også overnattinger på hotell i løpet av ferien

  Det er ikke slik at de besøkende kun benytter seg av én overnattingsform på sin feriereise i Norge. Det viser seg at mange kombinerer ulike overnattingsformer i løpet av ferien. Eksempelvis har omtrent en fjerdedel av de utenlandske turistene som har overnattet hos venner og familie, også overnattinger på hotell.

  Tilsvarende er det 36 prosent av de som har hatt overnattinger på Airbnb som også har hatt overnattinger på hotell.

  Kombinasjon av flere typer overnattinger på ferien i Norge

  8. Hytteformidling

  Hytteformidling

  I tillegg til oversikten over kommersielle gjestedøgn utarbeider SSB også en statistikk som omfatter norske og utenlandske gjesters overnatting på private hytter/hus som er leid ut via en norsk formidler.

  2019: Transport
  1. Transportmåter til og i Norge

  Flest reiser videre med tog/buss

  Mange utenlandske feriereisende kommer til Norge med fly, men langt fra alle reiser videre i landet med fly.

  I figuren under vises bruk av transportmidler til Norge fordelt etter fly, ferge og bil/bobil eller bil med campingvogn. 61 prosent av de utenlandske feriereisende reiser til Norge med fly som det primære transportmiddelet, men kun 40 prosent av dem reiser videre innenlands med fly.

  Det er faktisk en større andel som reiser videre med tog/buss blant de som kommer med fly.

  I underkant av en tredjedel av de utenlandske feriereisende reiser til Norge med bil/bobil eller bil med campingvogn. Av disse reiser naturlig nok, de fleste videre i Norge med samme transportmiddel. Det gjelder også for omtrent 70 prosent av dem som kommer til Norge med ferge.

  Det er vanlig å kombinere flere ulike transportmidler på reisen til og i Norge.

  Transportmidler til og i Norge

  2. Flest bilister fra nærmarkeder

  Feriereisende fra nærmarkeder kommer i større grad med bil.

  Fly er den mest benyttede transportmåten til Norge for utenlandske feriereisende. Naturlignok variere det mellom markedene, og feriereisende fra nærmarkeder benytter i større grad bil som transportmiddel til Norge.

  Det er en betydelig større spredning i bruk av ulike typer transportmidler blant tyske, nederlandske og belgiske feriereisende. Her er det en større andel som tar fly, enn det er fra Danmark og Sverige. Samtidig er det en stor andel som kjører bil (enten med eller uten campingvogn) og som tar ferge.

  3. Nordmenn velger bil

  Nordmenn bruker i all hovedsak bil

  Hele 70 prosent av de norske feriereisende reiser rundt i Norge med bil, mens tilsvarende andel for de utenlandske ligger på 45 prosent. Det er større variasjon i bruk av transportmidler blant utenlandske turister.

  Mange kommer til Norge med fly, og så velger de andre transportmidler under oppholdet. Eksempelvis er det 34 prosent som tar buss, og 31 prosent som reiser med tog.

  2019: Norgesturisten
  1. Nordmenns feriereiser i 2019 og 2020

  Nordmenn på ferietoppen i 2019

  Ifølge tall fra Eurostat lå Norge i Europa-toppen når det gjelder å reise på ferier. Vi måtte kun se oss slått av Finland som inntok førsteplassen. Over ni av ti nordmenn over 15 år dro på minst en feriereise i 2019. Det er langt over EU-gjennomsnittet som er 62 prosent.

  Til tross for at hele to av tre feriereiser er innenlands, brukte vi to av tre ferie-kroner på utenlandsferier. Det henger sammen med at når nordmenn ferierer innenlands, overnatter flere enn seks av ti privat. Enten er det på hytta, i et feriehus eller hos venner og familie. Så lite som 12 prosent av overnattingene er på hotell, mens på feriereiser utenlands velger over halvparten overnatting på hotell.

  Når vi ikke ferierte i eget land, gikk turen til Spania og Sverige. Danmark innehar en tredjeplass over nordmenns feriereiser. I 2019 gjennomførte nordmenn i alt 18,5 millioner feriereiser i inn- og utland. Det er en nedgang på 17 prosent, som betyr 3,7 millioner færre reiser, sammenlignet med 2018. Nedgangen skyldes 4,6 millioner færre reiser i Norge. Antall utenlandsreiser økte med 860 000.

  Nordmenn har alltid feriert mest i eget land, og det er ikke et særnorsk fenomen. Sett under ett, har alle EU-borgere samme reisemønster som nordmenn når det kommer til fordelingen mellom innenlands- og utenlandsreiser. Omtrent to av tre reiser foretatt av EU-borgere, er i eget hjemland, viser tall fra det europeiske statistikkbyrået (Eurostat).

  Annerledesåret 2020

  Året 2020 var preget av mange restriksjoner tilknyttet koronapandemien, som førte til flere endringer i hvordan nordmenn kunne reise. Antall feriereiser til utlandet gikk ned med 81 prosent fra 7,4 millioner i 2019 til 1,4 millioner i 2020. Antall feriereiser i Norge økte derimot med 32 prosent. Fra 11 millioner i 2019 til 14,6 millioner i 2020. I et normalår ligger andel feriereiser nordmenn har i Norge et sted mellom  60 til 70 prosent. I 2020 lå andelen på 91 prosent viser Reiseundersøkelsen til SSB.

   

  2019: Nordmenns ferievaner
  1. Reiser mye

  Nordmenn på ferietoppen i Europa

  Ifølge tall fra Eurostat lå Norge i Europa-toppen når det gjelder å reise på ferier. Vi må kun se oss slått av Finland som inntok førsteplassen. Over ni av ti nordmenn over 15 år dro på minst en feriereise i 2019. Det er langt over EU-gjennomsnittet som er 62 prosent.

  Til tross for at hele to av tre feriereiser er innenlands, bruker vi to av tre ferie-kroner på utenlandsferier. Det henger sammen med at når nordmenn ferierer innenlands, overnatter flere enn seks av ti privat. Enten er det på hytta, i et feriehus eller hos venner og familie. Så lite som 12 prosent av overnattingene er på hotell, mens på feriereiser utenlands velger over halvparten overnatting på hotell.

  Når vi ikke ferierer i eget land, går turen til Spania og Sverige. Danmark innehar en tredjeplass over nordmenns feriereiser. I 2019 gjennomførte nordmenn i alt 18,5 millioner feriereiser i inn- og utland. Det er en nedgang på 17 prosent, som betyr 3,7 millioner færre reiser, sammenlignet med 2018. Nedgangen skyldes 4,6 millioner færre reiser i Norge. Antall utenlandsreiser økte med 860 000.

  Nordmenn har alltid feriert mest i eget land, og det er ikke et særnorsk fenomen. Sett under ett, har alle EU-borgere samme reisemønster som nordmenn når det kommer til fordelingen mellom innenlands- og utenlandsreiser. Omtrent to av tre reiser foretatt av EU-borgere, er i eget hjemland, viser tall fra det europeiske statistikkbyrået (Eurostat).

  60 prosent av alle feriereiser nordmenn hadde i 2019 var i eget land, mens kun 26 prosent av feriebudsjettet ble brukt her.

  2. Mindre forbruk i Norge

  Vi bruker mer penger på utenlandsferier

  Nordmenn brukte i underkant av 123 milliarder kroner på feriereiser i 2019. Det er en nedgang på syv prosent, og betyr 8,6 milliarder mindre enn året før. Nedgangen skyldes at nordmenn brukte 12 milliarder mindre på ferier i Norge. Forbruket på utenlandsferier økte med 3,4 milliarder.

  2019: Cruise
  1. Liten andel

  Cruiseturister utgjør en liten andel av all ferietrafikk.

  Cruiseturister er en liten andel av all ferietrafikk i Norge, men Norges andel av den internasjonale cruiseturismen er større enn vår andel av den landbaserte.

  I dag ligger Norges andel av internasjonal cruiseturisme på rundt tre prosent, og den kryper stadig oppover. Markedsandelen på cruise er betydelig høyere enn for andre former av turisme, der Norges andel av verdensturismen ligger på 0,4 prosent (se side 17).

  I 2020 var det 20 211 cruiseturister i Norge som er en nedgang på 98 prosent fra 2019, da det ble registrert 944 994 cruisepassasjerer. Det var en økning på 11 prosent fra 2018. Cruiseskip besøker ofte flere havner, og teller man samme gjest ved alle havner skipet besøkte blir det totalt 3,3 millioner dagsbesøkende til norske havner.

  Tyskland er Norges aller største marked når det kommer til turisme. Det er flest tyske gjestedøgn på land, og det er flest tyske cruisepassasjerer. I 2019 var 37 prosent av alle cruisepassasjerer tyske, deretter kommer briter og amerikanere. Til sammen representerer disse nasjonalitetene 72 prosent av alle cruisepassasjerer. I 2018 lå tilsvarende andel på 68 prosent.

  Noen hevder at cruisepassasjerer ikke er opptatt av å oppleve Norge som reisemål, fordi de er først og fremst på et cruise. I cruiseundersøkelsen Innovasjon Norge gjennomførte sommeren 2019, ble passasjerene stilt nettopp det spørsmålet. 57 prosent svarte at det var viktig for dem å oppleve Norge, mens for 39 prosent var det å være på et cruise viktigst. Svarene har sammenheng med at det er stor variasjon i programmet til cruisene som besøker Norge.

  Noen cruise er kun innom en havn i Norge som en del av rundreise til flere land, mens andre cruise er den store norgesreisen hvor skipet er besøker mange havner langs norgeskysten.

  Kilde: Cruise Lines International Association og Kystverket, Cruiseundersøkelsen 2019, Innovasjon Norge

  2. Største nasjonaliteter på cruise til Norge

  Tabellen viser nasjonaliteter med mer enn 10 000 unike cruisepassasjerer i 2019. Hver passasjer besøkte i snitt 3,5 havner, så totalt var det 3 339 917 dagsbesøk i norske havner.

   

  Kilde: Cruise Norway, Kystverket

  2019: Møter
  1. Kongresser i Norge

  I 2019 ble det arrangert 496 kongresser.

  2019 ble det arrangert 496 kongresser i Norge. De aller fleste ble arrangert i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø, som er de fem kongressbyene i Norge. Det er naturlig, siden storbyene har hotellkapasitet til å arrangere større kongresser, tilgjengelighet direktefly og tilgang til kongressentre som mindre destinasjoner ikke har.

  Samtidig er kongressene ofte fagmiljøer, og konsentrasjonen av disse er størst i byene med store universiteter og andre utdannings- og forskningsmiljøer

  Kongresser bidrar til et helårlig reiseliv. Reiselivsnæringen i Norge er i stor grad sesongbasert, med over halvparten av alle gjestedøgn i sommermånedene mai til august. I 2019 ble 311 av de 496 kongressene arrangert utenfor sommermånedene. Det betyr at 63 prosent av kongressene det året, var med å fylle opp hotellsenger utenfor hovedsesongen. Kongresser er viktig for reiselivet, fordi det har høy lønnsomhet, gir ringvirkninger for vertsbyer langt utenfor reiselivet og turistsesonger. Samtidig som kongresser gir vesentlig større verdi til fagmiljøer, regioner og nasjonen enn den direkte verdiskapingen i gjennomføringen av den enkelte kongress.

  Kongresser i Norge 2019

  2. Tema

  Tema for kongresser i Norge.

  Det er stor spredning av hvor i Norge kongresser gjennomføres og tema for kongressen. I 2019 var det flest kongresser innen tema helse og velferd. Deretter følger tech og havrom. Disse tema gjenspeiler store forskningsområder tilknyttet universitet og andre forsknings- og læringsinstitusjoner, hvor det er et stort fokus på utvikling av ny teknologi og kompetanseoverføring.

  Internasjonalt ledende kongresser bidrar til å synliggjøre og stimulere norske fagmiljøer, til innovasjon og utvikling, samt til synliggjøring av et ledende og kompetent Norge.

  3. Oversikt over hvor kongresser gjennomføres

  Flest kongresser ble gjennomført på hoteller i 2019.

  Deretter kommer universitet og annen forskningsinstitusjoner. Hotell blir oftest benyttet som konferansested, etterfulgt av forskningsinstitusjoner som sykehus og universitet.

   

  Nøkkeltall 2019:


  496 - Kongresser
  2,8 - Gjennomsnitt antall dager per kongress
  273 - Gjennomsnitt antall delegater per kongress
  3 940 - Døgnforbruk i kroner

   

  International Association Conventions - Global*

  Rotasjon Typisk alternerer en konferanse årlig eller hvert annet år i ulike land og verdensdeler. Initiativet til å være vertskap kommer ofte fra et lokalt fagmiljø eller nasjonal forening.
  Varighet for kongresser i Norge er ca. 2-5 dager.
  Antall delegater i Norge er 5-7000. Gjennomsnittet er på rundt 270 delegater.
  Lead time. Ofte er det lange beslutningsprosesser og konferansen har ofte lead time på 3-5 år eller mer.
  Beslutningsprosessen ICCA estimerer at 2/3 av de større kongressene krever en offisiell søknadsprosedyre fra lokale medlemmer (fagmiljø), men at andelen mer sentraliserte prosesser er økende.**

   

  Kilde:
  Kongresstatistikk innhentet av Innovasjon Norge
  Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge, *Kilde: UIA og ICCA,*
  ** Kilde: ICCA Association meetings bidding and decision making manual

   

  2019: Definisjoner
  1. Definisjoner

  Ankomst
  En ferie- eller forretningsreise med minimum én overnatting.

  Feriereise
  En reise der hovedformålet oppgis å være: -besøk hos slekt og venner -ferie- og fritidsreise, inkludert skiferie -shopping

  Gjestedøgn
  Antall overnattinger på reise.

  Kommersielle gjestedøgn
  Overnattinger på hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem.

  Konkurransekursindeks
  En nominell effektiv valutakurs beregnet på grunnlag av kursen på den norske kronen opp mot Norges 28 viktigste handelspartnere.

  Kort feriereise
  Én til tre gjestedøgn.

  Landsdeler
  Fjord Norge: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland. Sørlandet: Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Østlandet: Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold og Østfold.

  Lang feriereise
  Fire gjestedøgn eller flere.

  Merkevaretracker
  Innovasjon Norge gjennomfører ukentlige undersøkelser i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland, og Frankrike. Undersøkelsen inneholder spørsmål om sannsynligheten for å reise til Norge, og oppfatning av Norge som turistnasjon. Samtidig gir undersøkelsen indikasjon på om markedsarbeidet som gjøres, gir ønsket resultat.

  Reisefølge
  Med reisefølge menes personer som reiser sammen med felles økonomi.

  Reiseundersøkelsen
  En utvalgsundersøkelse gjennomført av SSB, hvis formål er å kartlegge nordmenns reisevaner i Norge og utlandet.

  Satellittregnskapet for turisme
  Formålet med satellittregnskapet for turisme er å beskrive den økonomiske effekten av turisme, på en måte som er sammenlignbar og konsistent med andre deler av økonomien beskrevet av nasjonalregnskapet. Satellittregnskapet for turisme er en integrerte del av det årlige nasjonalregnskapet og gjennomføres av SSB.

  Sommersesongen
  Perioden fra og med mai til og med august måned. Turistankomst Inneholder tall for både ferie-, fritids og forretningsreiser med minimum én overnatting.

  Turist/turisme
  Aktiviteter til personer som reiser og oppholder seg på steder som ligger utenfor vedkommendes ordinære oppholdssted, uavhengig av formål, for mindre enn ett år. Personer som er ansatt i det landet de besøker faller utenfor denne definisjonen.

  Turistundersøkelsen
  Innovasjon Norge gjennomfører en landsdekkende og helårlig undersøkelse hvor norske og utenlandske ferie- og fritidsturister, samt forretningsreisende intervjues ved blant annet ved turistattraksjoner, skianlegg, havner, lufthavner m.m.

  Vintersesongen
  Perioden fra og med januar til og med april måned. UNWTO World Tourism Organization.

  Utlending
  Person som er bosatt utenfor Norge.

  Kontakt:

  Margrethe Helgebostad
  Margrethe Helgebostad
  Fagansvarlig analyse