Skip to main content

Nyhetsartikler

Utenlandske feriemarkeders totalvolum og forbruk

Det er stor forskjeller i både forbruk og gjestedøgn blant utenlandske feriereisende i Norge. De tyske feriereisende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på kr. 1335,- Det er ikke de som bruker mest per per dag, men det er mange tyskere som ferier lenge i Norge og med totalt 1,7 millioner overnattinger, blir totalt forbruk på 2,3 milliarder kroner.

Grafene viser antall overnattinger og totalt forbruk per marked. Tyskland er størst, både når det kommer til antall overnattinger og forbruk. Det er flere svenske enn amerikanske overnattinger, men amerikanerne legger igjen mer penger.