x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Turismens betydning for Norge

Turismens betydning for Norge

Turismens betydning for Norge øker i takt med resten av norsk økonomi

Samlet turistkonsum øker med fire prosent, fra 170 milliarder kroner til nesten 177 miliarder kroner. Juster for prisendring i perioden er veksten på to prosent.

Graf Turismens betydning

De siste årene har Norge hatt en stekr økning av utenlandske turister, noe som har att en positiv effekt på norsk økonomi. Samlet turistkonsum i 2017 var beregnet til 176,6 milliarder kroner, i følge tall fra SSB. Det er 6,6 milliarder kroner mer enn året før.

Utenlandske besøkende bidrar rekordhøyt

Utenlandske turisters bidrag er på 52,6 milliarder, som representerer en andel på 30 prosent. Det er 2,4 milliarder mer enn året før, som er en vekt på fem prosent.

En av ti nye jobber er innen reiseliv

Reisleivsnæringen sysselsetter 166 400 personer. Flest jobber er innen transport og servering. Behov for ny arbeidskraft vokser i samme tempo som resten av økonomien, og hver tiende nye jobb i Norge i 2017 var i reiselivsnæringen. 

Utenlandske turister bidro med halvparten av veksten fra 2007 til 2017

Utenlandske turisters bidrag til vekst 2007 til 2017

Kilde: Satellittregnskapet for turisme, SSB

God utvikling fra 2007

Fra 2007, som er året før finanskrisen, har det samlede turistforbruket økt med 33 prosent. Utlendingers forbruk har økt med 40 prosent. Det er et høyt tall, tatt i betraktning at det er langt færre utenlandske turister i Norge enn nordmenn. 

I tillegg er også norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge inkludert i tallene. Av økningen på 30,9 milliarder, er bidrag fra utlendinger på 14,7 milliarder, som representerer 48 prosent av veksten.

Utviklingen i konkurransekursindeksen og utenlandske gjestedøgn følger hverandre.

Kronkekursen bidrar til at det er litt rimeligere å feriere i Norge.

Konkurransekursindeks og utenlandske gjestedøgn

Svekket kronekurs gir turister mer for pengene

Den norske kronen har de siste årene ligget relativt lavt mot både euro, pund, amerikanske dollar, dansk og svensk krone. Reiseliv er en eksportnæring, som nyter godt av lav kronekurs.

Et mål for Norges konkurranseevne er konkurransekursindeksen. Øker den, betyr det en svekket krone, noe som gjør Norge mer konkurransedyktig og vice versa. Jo lavere kronekurs, jo sterkere blir Norges konkurranseevne. Det betyr igjen at utenlandske turister får mer for pengene i Norge. Her er det en klar sammenheng. En svekkelse av kronekrusen fører til flere utenlandske gjestedøgn.

Hva går pengene til?

Konsum

Kilde: Satelittregnskapet for turisme, SSB

Turisters bidrag til norsk økonomi kommer andre enn kun reiselivsnæringen til gode

Reiselivsnæringen blir definert som overnatting, transport, servering, reisebyrå- og reisearrangørtjenester, samt kultur- og underholdningstjenester.

65 prosent av alt konsum blir brukt på disse næringene, mens 35 prosent går til andre næringer. Ser vi kun på utenlandske turister, bruker de en større andel penger, enn norske turister, på varer og tjenester som er utenfor reiselivsnæringene når de ferierer her.

 

En nærmere titt på hvordan konsum av reiselivsprodukter fordeler seg.

Fordeling av konsum av reiselivsprodukter

Kilde: Satelittregnskapet for turisme, SSB

Forbruket fordeler seg forskjellig mellom utlendinger og nordmenn

Det som er er interessant er hvordan forbruket fordeler seg mellom utlendinger og nordmenn. Ser vi på hva turister bruker penger på av reiselivsprodukter, bruker utlendinger mest til overnatting, servering og fly, mens 44 prosent går til konsum av varer og tjenester som faller utenfor det som er definert som reiselivsprodukter i Norge.

31 prosent av nordmenns konsum går til reisebyrå- og reisearrangørtjenester, med flytransport som nummer to. 39 prosent av forbruket går til varer og tjenester utenom reiselivsprodukter.