Skip to main content

Nyhetsartikler

Overnattinger og forbruk

Turister i Norge hadde i 2018 et forbruk på 128,8 milliarder kroner og 103,7 millioner overnattinger i forbindelse med norgesreisen.

Årets totalforbruk og volum

Tallene inneholder både norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende, og det er nordmenn som dominerer. Hele 92,4 millioner overnattinger, som tilsvarer en andel på 89 prosent er nordmenn på forretningsreise eller ferie i eget land. 11,3 millioner overnattinger er av utlendinger som har bostedsadresse utenfor Norge.

Det er ferieovernattinger som dominerer

Av de utenlandske overnattingene er 9,7 millioner ferierelatert og 1,6 millioner er i forbindelse med forretningsreise. Det er også flest overnattinger i forbindelse med ferier blant nordmenn. Hele 78,1 millioner overnattinger er ferierelaterte og 14,3 millioner er forretningsreiser.

Utenlandske turister brukte 19,9 milliarder kroner

Av totalforbruket på 128,8 milliarder kroner representerer forbruk fra utlandet 15 prosent.

Det var 103,7 millioner overnattinger i Norge i 2018. 33,8 millioner av disse var overnattinger på kommersielle overnattingssteder, mens 69,9 millioner er overnattinger som faller utenfor overnattingsstatistikken til SSB. Det være seg egen eller lånt hytte, overnattinger hos venner og kjente, eller formidlingsplattformer slik som Airbnb og lignende.


Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Overnattinger og forbruk i 2018

Samlet antall overnattinger i Norge i 2018

Samlet antall overnattinger i Norge i 2018