Skip to main content

Nyhetsartikler

Ferieturismens omfang i regionene

Ferieturismens volum og totalforbruk per region.

Utregning av forbruket per region

Forbruket per region er beregnet ut i fra turistenes gjennomsnittlige døgnforbruk og opphold i antall netter i den respektive region. Eksempelvis, hvis en turist har et gjennomsnittlig forbruk på 1 000 kr. per dag og tilbringer halvparten av ferien sin på Sørlandet, så vil dette tilsvare et forbruk på Sørlandet á 500 kr. per dag (50 % X 1 000 kr.). Beregningen tar derfor også utgangspunkt i at turistenes forbruk er likt fordelt over hele ferien.

Ferieturismens omfang i regioneneFerieovernattinger per region

Den store andelen av overnattinger utenfor hotell som går igjen i alle regioner, skyldes at nordmenn i størst grad benytter andre overnattingsformer. Det er Oslo og Akershus som har størst grad av hotellovernattinger i landet, selv om også andre overnattingsformer dominerer her. I Nord-Norge dominerer annen leid overnattingsform. Mens på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag og Fjord-Norge er ikke-leid overnatting mest benyttet.Fordeling av forbruk

Mye av feriebudsjettet brukes på overnatting og transport, og de ter de som er her på ferie som har størst andel av "øvrig forbruk". Det er penger som brukes på shopping, opplevelser, mat og lignende. Def forretningsreisende bruker størst andel på overnatting. Det henger sammen med at de aller fleste forretningsreisende bor på hotell. 

Turistundersøkelsen viser at 28 prosent av de utenlandske besøkende hadde kjøpt en pakkereise i 2018. Det er ikke bare de som kommer langveisfra, men også svensker, dansker og tyskere benytter seg av det. I disse tallene ligger transport til Norge, men det meste er penger som går direkte til norsk reiseliv. Det er alt fra overnatting, transport i Norge, servering, skikort og andre forhåndsbetalte aktiviteter.

Turistene blir spurt om hvor mye penger de har brukt på transport til og fra Norge, hotell, eventuell pakkereise og en eventuell kursavgift for forretningsreisende. Kategorien "Øvrig forbruk" inkluderer forbruk i Norge utover overnatting, som for eksempel shopping, aktiviteter, opplevelser og lignende.