Skip to main content

Nyhetsartikler

Gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på feriemarkeder

Dette er hva gjennomsnittlig døgnforbruk er for de ulike feriemarkedene - med en inndeling i hva pengene går til.
 

Gjennomsnittlig døgnforbruk NOK
Norge 1135
Utlandet i alt 1490
Sverige 1195
Danmark 970
Tyskland 1335
Nederland 1140
Belgia 1085
Sveits & Østerrike 1845
Storbritannia 1720
Frankrike 1415
Polen 840
Italia 1450
Spania 1505
USA 2045
Canada 2290
Australia 1845
Kina, Hong Kong, Taiwan & Macau 2570
Andre Europa 1155
Andre utenfor Europa 2020