Nyhetsartikler

Gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på feriemarkeder

Dette er hva gjennomsnittlig døgnforbruk er for de ulike feriemarkedene - med en inndeling i hva pengene går til.

Gjennomsnittlig døgnforbrukNOK
Norge1135
Utlandet i alt1490
Sverige1195
Danmark970
Tyskland1335
Nederland1140
Belgia1085
Sveits & Østerrike1845
Storbritannia1720
Frankrike1415
Polen840
Italia1450
Spania1505
USA2045
Canada2290
Australia1845
Kina, Hong Kong, Taiwan & Macau2570
Andre Europa1155
Andre utenfor Europa2020