Skip to main content

Nyhetsartikler

Nøkkeltall om norsk turisme

I denne brosjyren gir vi en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om turismen i Norge. Les om hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv, og hvilken betydning reiselivsnæringen har for norsk økonomi og sysselsetting. Den inneholder også informasjon om turistene som er her og hvordan Norge blir oppfattet utenfra.