Skip to main content

Nyhetsartikler

Kommersielle gjestedøgn i desember og året 2021

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Det er dessverre oppstått en feil i dashboardet ved innhenting av årstall, og vi arbeider nå med å rette feilen. I mellomtiden kan dere finne alle tall her: Overnattingar. Statistikkbanken (ssb.no)

Ferske tall fra SSB viser at det var 1,25 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i desember. Det er en økning på 49 prosent fra desember 2020, og tilsvarer 413 000 flere overnattinger.

Antall norske økte med i underkant av 233 400 overnattinger og antall utenlandske med 180 000. Etter to måneder med få restriksjoner som førte til at trafikken tok seg godt opp i oktober og november, er disse tallene et resultat av at det ble innført nye nasjonale tiltak den 7. desember som igjen rammet reiselivet. Likevel øker antall hotellovernattinger med 52 prosent fra året før.

Det er Viken og Oslo som hadde flest overnattinger, etterfulgt av Innlandet og Vestland. Utenlandske gjestedøgn representerer en andel på 22 prosent den måneden, og det var en vekst fra de aller fleste markeder listet opp under. Til tross for en vekst sammenlignet med 2020, ligger vi et godt stykke under desember 2019. 

Desember

201920202021%-endring 2020-2021%-endring 2019-2021andel

Kilde: SSB

Kommersielle gjestedøgn total for året. Sortert etter størrelse.

Årstall 201920202021%-endring 2020-2021%-endring 2019-2021andel

Kilde: SSB