Skip to main content

Nyhetsartikler

USA

New York er en av de mest innflytelsesrike byene i verden og fødested for mange online-nettverk, og herfra følger vi tett med dagens trender og beste praksis på digitale områder – både for å profilere Norge og for å fremme våre reisepartneres produkter og destinasjoner, slik at vi kan gi råd til reisepartnere som ønsker å lansere kampanjer i USA.

Norge anses som en svært ‘hot’ destinasjon i USA, amerikanske reisende blir ofte lengre, bor bra og har et forholdsvis høyt forbruk - og disse statistikkene har resultert i at USA i en årrekke har vært et av Innovasjon Norges primære strategiske målområder.

Vi har sterk tro på at dette vil stabilisere seg, og også gjelde post-Korona når grensene gjenåpnes. Det er derfor viktigere enn noensinne å være synlige og top-of-mind i markedet.