Nyhetsartikler

Nyheter: Tyskland

Kontakt oss om Tyskland

Bransjespesialist
Ulrike Katrin Peters
Ulrike.Katrin.Peters@innovationnorway.no

Bransjespesialist
Ulrike Sommer
Ulrike.Sommer@innovationnorway.no

Mediaspesialist
Hilke von Hoerschelmann
Hilke.von.Hoerschelmann@innovationnorway.no