Skip to main content

Nyhetsartikler

Workshop Nordique samlet 70 kjøpere i Paris

Eventet fant sted på Maison d l'Architechtuyre i Paris og samlet et 40-talls partnere og 70 kjøpere fra 49 reiselivsbedrifter.

Kommunikasjonen i for- og etterkant av workshopen hjelper for rekrutteringen av kjøperne, samt sikrer en bredere avkastning på investeringen for våre partnere. En egen webside med presentasjon av partnerne, som også er operativ i etterkant og forenkler kontakt videre mellom kjøpere og tilbydere, kan sees her.

Innovasjonstrender for start ups i reiselivet

Et nyhetsbrev ble sent ut gjennom TourMag.com sin plattform i etterkant av workshopen, og i denne er det publisert en video fra workshopen, og Innovasjon Norge benytter brevet til å informere om e-learningen til bransjen, samt om GoViking in the Fjords-kampanjen.     

I år fikk deltakerne faglig input fra Welcome Citylab/ Paris & Co, ved Laurent Queige, som presenterte de viktigste innovasjonstrendene for start ups i reiselivssektoren - gjennom Trend book 2018, som kan lastes ned på engelsk her.  

Workshop Nordique