Skip to main content

Nyhetsartikler

Franskmenn og kjøpspreferanser

Reisebransje plattformen l’Echo Touristique refererer i online-utgaven 5. juni til en studie gjort mot franskmenn og deres kjøpspreferanser i forhold til fysiske utsalgssteder, rådgivning i butikk og digitale hjelpemidler/digitalt utstyr. Undersøkelsen som er gjennomført av Samsung og InfoPro retter seg ikke spesifikt mot reisebransjen, men ifølge l’Écho Touristique avdekker den en rekke forhold som bør være av interesse for flere sektorer, og i særdeleshet sektorer som påvirkes av den digitale utviklingen.

Studien undersøker et representativt utvalg på 1000 franskmenn og avdekker at det særlig er en undergruppe med et adferdsmønster som skiller seg fra totalen; nemlig «the millennials» - gruppen mellom 18 og 34 år som er «connected» og «always on».  I

«The millennials» er utpreget merkevare-lojale og har høye forventninger til målrettet og personlig kommunikasjon. Utfordringen blir dermed for merkene å tiltrekke seg og forføre og overbevise denne målgruppen ...

Det fysiske utsalgsstedet er ikke utryddingstruet

Undersøkelsen slår hull på myten om utsalgsstedenes undergang. I følge Gary Guillier-Marcellin, display direktør hos Samsung er de er langt fra borte og de vil trolig heller aldri bli det.

Internett spiller selvsagt en viktig rolle i kjøpsprosessen; 54% sier de gjerne vurderer et kjøpsobjekt på nett i forkant av et kjøp og 79% sier de avslutter selve kjøpet i et fysisk utsalgssted.

Bildet av forbrukeren som vurderer en vare i butikk for senere å gjøre selve handelen online viser seg også å være feil - kun 6% av respondentene oppgir å gå i butikk FØR de ferdigstiller kjøpsprosessen online.15% oppgir å kun handle online og litt under halvparten av utvalget oppgir å gå direkte til et fysisk utsalgssted.

Rådgivning er de fysiske utsalgsstedenes styrke

Flertallet av respondentene i undersøkelsen oppgir å primært besøke et fysisk utsalgssted for å få råd, for shoppingens «underholdningsverdi», for å forsikre seg om kvaliteten eller får å handle dagligvarer.

Online shopping vurderes som et alternativ for å forsikre seg om lavere pris, for å sjekke tilgjengelighet og for å få tilgang til et enda større utvalg.

Undersøkelsen avdekker videre at en merkevares image er det viktigste kriteriet for at forbrukerne går til et konkret utsalgssted, foran tidligere positiv kjøpserfaring. Utsalgsstedets design og atmosfære kommer på tredjeplass (23% av respondentene totalt, 31% for millennials generasjonen).

Tilbud og salg fungerer på utsalgsstedet

56% lar seg friste av et tilbud (66% for the millennials), noe som ligger langt foran betydningen produktinformasjon har for en kjøpsbeslutning (28%).

Salgspersonale som er lydhør overfor kundebehov er viktig for franske forbrukere. 19% vurderer råd fra salgspersonalet som veldig viktig, 44% mener det er ganske viktig for å gjennomføre et kjøp. Interessant her er at over halvparten tror råd fra selger kan forbedres ved at denne har (bedre) digitalt utstyr og hjelpemidler.

I følge Gary Guillier-Marcellin kan digitale flater og digitale hjelpemidler være en viktig faktor for å tiltrekke seg nye kunder. 42% av utvalget sier de i større grad vil vurdere å gå til et konkret utsalgssted dersom de har bedre digitale display. Særlig for reisebyråer kan VR teknologi og digitale skjermer være effektive i forhold til å korte ned på opplevd ventetid og ikke minst til å få kunden i «drømmemodus».

Franskmenn er rause med sine personopplysninger

Studien viser at 19% ikke har noen motforestillinger med å dele sine personopplysninger mens 62% er villige til å dele opplysninger dersom det er snakk om en merkevare man har kjennskap og tillit til. 65% (72% for millennials) oppgir uten videre kontaktdata (navn, e-postadresse), 32% mobiltelefonnummer og 32% interesseområder. Til gjengjeld forventer franske forbrukere først og fremst å få «personlige» tilbud og dernest tilpasset og relevant informasjon.

Tre nøkkeltall

  • 79% av franske forbrukere sluttfører kjøpsprosessen i et fysisk utsalgssted.
  • 81% er villige til å dele personopplysninger (mot 9% som svarer «aldri»).
  • 42% oppgir at økt bruk av digitale verktøy vil kunne påvirke dem til oftere besøke fysiske utsalgssteder.

Les hele artikkelen