Skip to main content

Nyhetsartikler

Markedsservice - salgsbesøk i Kina

Å få plassert norske produkter og tjenester i distribusjonskanaler som kinesiske turoperatørene benytter er viktig. Personlig kontakt og direkte salgsmøter i dette markedet er avgjørende - og en anbefalt fremgangsmåte for å sikre seg plass i de kinesiske turoperatørenes kataloger.

Når: 

Hele året

Aktivitetstype: 

Bransjebearbeidelse

Målgruppe: 

Bransje (TO/TA/OTA)

Derfor bør du delta:

For å sikre at dine produkter og tjenester er godt representert i de kinesiske distribusjonskanalene.

Dette er inkludert:

Koordinering, organisering og personlig assistanse av salgsbesøk i to dager. Prisen er noe høyere til Hong Kong & Taiwan på grunn av høyere reisekostnader for STBs stab fra fastlands-Kina.

Betingelser

Les mer

Krav om tilbakemelding

Innovasjon Norge ønsker at deltakerne skal oppnå resultater gjennom de tiltakene som tilbys. Som en del av dette vil vi derfor be om tilbakemelding om effekten av deltagelsen. Deltakerne forplikter seg til å gi oss slik tilbakemelding i det kontrakt inngås med oss gjennom påmelding. Tilbakemeldingene vil bli behandlet konfidensielt.

Priser og fakturering

Priser er oppgitt i NOK ekskl. mva (hvis ikke annet er oppgitt). Vi forbeholder oss retten til å justere prisen ved behov.

Fakturering skjer 30 dager etter at tjenesten/varen er levert. 

Materiell

Deltakerne forplikter seg til å levere egnet materiell - tekst og bilder - innenfor oppgitte frister. Uteblitt leveranse kan medføre mangelfull informasjon og profilering i kampanjen.

Forbehold om endringer

Vi reserverer oss for eventuelle prisendringer, fullbookede aktiviteter og eventuelle trykkfeil på våre nettsider eller i vårt aktivitetshefte.