Skip to main content

Nyhetsartikler

Markedsservice - oversettelsestjenester i Kina

Scandinavian Tourist Board (STB) er den mest kompetente organisasjonen på oversettelse av ulike former for salgs- og markedsføringsmateriell i markedet. STB kvalitetsikrer kommunikasjons materiell som norske aktører ønsker å formidle og sikrer at sluttproduktet er tilpasset det kinesiske publikum.

Når:

Hele året

Aktivitetstype:

Annet

Derfor bør du delta:

STB kvalitetssikrer kommunikasjon av alle de viktigste budskapene som norske aktører ønsker å nå ut med, og sikrer samtidig at sluttproduktet er tilpasset det kinesiske publikum.

Dette er inkludert:

Etter avtale

Betingelser

Les mer

Krav om tilbakemelding

Innovasjon Norge ønsker at deltakerne skal oppnå resultater gjennom de tiltakene som tilbys. Som en del av dette vil vi derfor be om tilbakemelding om effekten av deltagelsen. Deltakerne forplikter seg til å gi oss slik tilbakemelding i det kontrakt inngås med oss gjennom påmelding. Tilbakemeldingene vil bli behandlet konfidensielt.

Priser og fakturering

Priser er oppgitt i NOK ekskl. mva (hvis ikke annet er oppgitt). Vi forbeholder oss retten til å justere prisen ved behov.

Fakturering skjer 30 dager etter at tjenesten/varen er levert. 

Materiell

Deltakerne forplikter seg til å levere egnet materiell - tekst og bilder - innenfor oppgitte frister. Uteblitt leveranse kan medføre mangelfull informasjon og profilering i kampanjen.

Forbehold om endringer

Vi reserverer oss for eventuelle prisendringer, fullbookede aktiviteter og eventuelle trykkfeil på våre nettsider eller i vårt aktivitetshefte.