Skip to main content

Nyhetsartikler

Opplevelseskurset

Pris og påmelding

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for tidspunkt og pris.

Det er Innovasjon Norge som tilbyr Opplevelseskurset, i samarbeid med Høve Støtt as. Bedriftene som deltar på kurset lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. 

Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi fra Pine & Gilmore, Opplevelsespyramiden fra LEO Finland, samt erfaringer fra kursholdere, deriblant Pål K Medhus som i 2016 ble hedret som 1 av 10 pionerer innen opplevelsesutvikling  i Norge. 

Kursene arrangeres over tre dager. Først fra lunsj til lunsj, og så en oppfølgingsdag 14 dager etter første samling. Kurset er en kombinasjon av forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift. Hvert kurs ledes av to eksperter som er håndplukket til hvert enkelt kurs.

KURSET FOKUSERER PÅ:

- En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien
- En grunnleggende innføring i bærekraftig reiselivsutvikling
- Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser?

10 praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift. Blant verktøyene finner vi «Sweet Spot», dramaturgi, «opplevlesesløypa», «opplevelsespyramiden», «personas», «dyrke styrke», de 10 prinsippene for bærekraftig reisleivsutvikling og «opplevelsesnettet». Alle verktøyene deltagerne lærer, er verktøy for å se sammenhengene i opplevelsesproduksjon, i liten eller stor skala. 

HVA KAN EN MENINGSFULL OPPLEVELSE VÆRE?

En meningsfull opplevelse defineres ofte som flersanselig, positiv, omfattende og minneverdig. Meningsfulle opplevelser kan ofte føre til at en person endrer seg eller sitt syn på noe.

Kurset ser på hvordan aktører kan benytte seg av fysiske omgivelser, samhandling og kultur i utviklingen av en opplevelse og på hvordan menneskene (produsentene) kan være i ulike roller og hvilke historier som skal formidles. Det er en sammensatt verktøykasse, og mye morsomt og lærerikt arbeid som venter kursdeltagerne. 

KOMMERSIELL LØNNSOMHET

Innenfor opplevelsesproduksjon skal man både tilfredsstille behovet til kunden, samtidig som bedriftene må ha fokus på lønnsomhet. Det ideelle er derfor å skape produkter som har en forutsigbarhet, for flest mulig innenfor målgruppen. 

Kursene bruker eksempler fra norsk reiseliv.

GJENNOMFØRING

Kursene går over 3 dager. Første samling fra lunsj til lunsj, hjemmeoppgaver og så samling på dag 3, med gjennomgang av det utviklingsarbeid som er gjort i egen bedrift i de 2 ukene som er mellom samlingene. De gjennomføres som forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift.
Hvert kurs ledes av to eksperter som er godkjent av LEO. Hver av ekspertene har ulik bakgrunn både fra egen bedrift, teater/regi eller fra utvikling/opplæring. 

HVEM PASSER KURSET FOR?

Ledere eller mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter. 

Tidspunkt:
Hele året, alle dager. Vi anbefaler at kursene arrangeres midt i uka.

Kurset fokuserer på:

  • En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien
  • Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser?
  • Opplevelsespyramiden - et verktøy for å se sammenhengene i opplevelsesproduksjon
  • Opplevelsesgrinda - et praktisk arbeidsverktøy med 24 spørsmål på veien fra idé til en meningsfull opplevelse for gjesten.

Hvem passer kurset for?

Ledere eller mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter

Tidspunkt:

Hele året.