Skip to main content

Nyhetsartikler

Lær å lage attraktive pakker for cruisegjester

Arbeider din bedrift med cruise, eller har produkter som kan utvikles og pakketeres for å tilbys cruisebesøkende? Vi tilbyr kurs der du får gode tips og kunnskap om hvordan din bedrift kan sette sammen gode pakker, for å effektivt tiltrekke og tjene mer penger på cruisegjester.

Pris og påmelding

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for tidspunkt og pris.

Vedlegg

Kurs i pakking med hovedfokus på cruise (pdf)


Cruisenæringen er avhengig av å ha gode tilbud til sine passasjerer. Dette stiller krav til tilbyderne av reiselivsprodukter på land, når det gjelder både kvalitet på produktet og organisering (produktpakking, transport og informasjon). En cruisegjest besøker ditt lokalsted en svært begrenset tid - og man må derfor tenke annerledes rundt pakking til cruiseturister enn til tradisjonelle gjestegrupper. Det er heller ikke uvanlig at det skjer endringer i anløps- og avgangstid, noe som krever at pakkene er tilpasningsdyktige i forhold til dette.

Innovasjon Norge mener det ligger et uforløst potensiale på de ulike destinasjonene og vi ønsker å få flere av de lokale aktørene på banen for å øke den lokale verdiskapningen. Dette vil på sikt være viktig for både sysselsetting og for destinasjonsutvikling.

Gjennomføring

Våre distriktskontor i hele Norge vil være arrangører, og kursledere er Børre Berglund fra BBR AS og Tor Johan Pedersen, seniorrådgiver cruise i Innovasjon Norge. Berglund vil lede den delen av kurset som omhandler pakkingen, mens Pedersen vil dele av sin kunnskap om cruisebransjen og -gjestene.

Kurset gjennomføres i to samlinger. Den første er fra lunsj til lunsj, den andre varer en dag.

Rådgivning

Bedriftene kan få individuell konsulenthjelp/rådgivning både mellom samlingene, og i ettertid. Dette avtales etter behov på samlingen.