Skip to main content

Nyhetsartikler

Pakking, salg og distribusjon

Riktig pakking, salg og distribusjon er avgjørende for hvor attraktivt ditt reiselivsprodukt blir. Dette kurset gir deg verktøyene til å skape et bedre total produkt.

Pris og påmelding

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for tidspunkt og pris.

Vedlegg

Pakking, salg og distribusjon (pdf)

Gjennom kurset gjør vi deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer konstandseffektiv distribusjon av ditt reiselivsprodukt.

Den perfekte pakken

Kunder etterspør tilrettelagte opplevelser og markedet krever attraktive produktpakker. På kurset ser vi på hvilke pakker som er attraktive og for hvem. Pakketering og kalkulering i forhold til lover og regler er også en viktig del av kurset.

Topp resultater

Hvordan bygger vi effektive salgskampanjer, et godt relasjons - og internasjonalt salg av norske reiselivsprodukter? Denne delen av kurset forkuserer på hvordan du oppnår gode salgsresultater.

Effektiv distribusjon

Forstå hvordan du oppnår en målrettet distribusjon til de riktige kundene.

Kurset er beregnet for ledere og mellomledere innen små og mellomstore reiselivsbedrifter.

Kurset varer fra lunsj til lunsj. Vi tilrettelegger innholdet ut fra deltakerne på det enkelte kurs. 

På kurset får du blant annet vite mer om:

  • Merkevaren Norge
  • Reiselivets verdikjede
  • Etterspørselen i ulike markeder og innholdet i attraktive pakker
  • Pakkereiseloven og turproduksjon
  • Distribusjonsformer og kostnader
  • Salg, salgskampanjer og relasjonssalg
  • Internett som distribusjonskanal og dynamisk pakketering

Gjennomføringen veksler mellom innledninger, diskusjoner, oppgaver og praktiske illustrasjoner. Deltakerne får et kompendium som dokumenterer innholdet i kurset.