Skip to main content

Nyhetsartikler

Kurs: Fram for reiselivet

Er du en leder eller har en nøkkelrolle i din bedrift - og ønsker å oppnå bedre resultater? FRAM-programmet gir deg verktøyet for en styrket konkurransekraft og en bedret lønnsomhet for deg og din bedrift.

Pris og påmelding

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for tidspunkt og pris.

FRAM er Innovasjon Norges landsdekkende ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter. Deltagerne utvikler kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet.

Deltagerne bør være bedriftens leder eller ha annen nøkkelrolle. Gjennom aktuell og forretningsmessig teori får du grunnleggende kunnskap og mulighet til å inngå forpliktende bedriftssamarbeid. Du lærer fra andre bedrifter og får ta del i andre bedriftslederes erfaringer.

Det vil bli gjennomført seks samlinger i løpet av kursets 15 til 20 måneder. Mellom samlingene bistår de ulike FRAM-rådgiveren deltakerbedriftene.

Rådgiverne er kvalitetssikret av Innovasjon Norge og er en viktig diskusjonspartner og veileder. De har selv vært i lederposisjoner og har god kunnskap om strategi og ledelse.

FRAM gjennomføres i alle fylker i tett samarbeid med Innovasjon Norges distriktskontorer. Det vektlegges å ikke ha konkurrerende bedrifter eller kunde-/leverandørforhold i samme gruppe.

Kostnader
Deltagerbedriftene betaler en egenandel samt egne reise-, overnattings- og diettkostnader på samlingene. Innovasjon Norge dekker alle andre kostnader knyttet til dokumentasjon, høyt kvalifiserte foredragsholdere og rådgivere.

Målgruppe
FRAM er et tilbud for ledere i små og mellomstore bedrifter.