Skip to main content

Nyhetsartikler

Hvordan selge på det nasjonale og internasjonale møte- og konferansemarkedet

Ditt profesjonelle salgsarbeid er ofte forskjellen på om kunden velger deg eller andre. Kurset fokuserer på ett mål: du skal bli flinkere i den kritiske fasen av salgs- og markedsarbeidet som går fra forespørsel til kontrakt, og målet er å øke tilslaget med 20 prosent.

Pris og påmelding

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for tidspunkt og pris.

Vedlegg

Hvordan selge på møte- og konferansemarkedet (pdf)

På kurset fra vil du lære mer om:

  • Forskjellen på det nasjonale og det internasjonale marked
  • Hvordan behandle ulike forespørsler
  • Hvordan raskt bygge god relasjon
  • Slik forbereder dyktige selgere seg
  • Hva er et Bid Team, hvorfor Bid Team,  og hvordan organisere dette?
  • Dette er verktøykassen du behøver i din situasjon
  • Dette må du ta hensyn til i din trestegs tilbudsfase
  • Slik frisker du opp, utvikler og bruker Unike Selling Points (USP)

Gjennomføring:

Kurset går fra lunsj til lunsj. og gjennomføres både som forelesning, demonstrasjoner, øvelser og rollespill. Individuelle tilbakemeldinger sikrer fremgang uansett nivå, der læring, trening og humør går hånd i hånd. Denne måten å jobbe på krever solid deltagelse fra både fra oss som leverandører, og deg som deltager. Arbeidsmåten er prestasjonsfokusert og gir erfaringsmessig svært gode resultater både på kort og lang sikt. Som deltager vil du også få oppfølging i etterkant av kurset fra kurslederne.

Bred nasjonal- og internasjonal erfaring

Kurset er utviklet av de to selskapene med lengst erfaring i salg og gjennomføring av kongresser, møter og konferanser i Norge og internasjonalt; Congress-Conference AS (CC) og Scan Learn AS, i samarbeid med Norway Convention Bureau og Innovasjon Norge.