Skip to main content

Nyhetsartikler

Kurs: Godt vertskap

Et godt vertskap er avgjørende for hvor vellykket en ferieopplevelse blir. Kurset "Godt vertsskap" gjør deg i stand til å ta bedre vare på de som besøker deg.

Pris og påmelding

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for tidspunkt og pris.

Vedlegg

Godt vertskap (pdf)


Vi viser deg hvordan du kan bidra til at dine kunder og gjester blir mer fornøyd, slik at de kommer tilbake. Det gir høyere avkastning, gjenkjøp og gratis reklame, ved at kundene dine forteller venner og kjente om sine gode opplevelser hos deg. 

"Godt vertskap" er et kurs i fire trinn, som skal gi deg en innsikt i vertskapets rolle og kunsten i å få andre til å føle seg velkommen. Du får: Boken - Det gode Vertskapet• Kursmodul 1 «Godt Vertskap»• Test og trening I egen bedrift• Kursmodul 2 - «Å skape en vertskapskultur»

Kurset skal bidra til at både mennesker og bedrifter blomstrer.

Målgruppe er i hovedsak ledere og mellomledere i reiselivsnæringen og offentlige virksomheter.

Kursets fire trinn:

KURSFORLØP

Bok: Det gode Vertskapet

KURSMODUL 1: «Godt Vertskap»

Introduksjon til det utvidede begrepet av vertskap som holdning. Kurset blander inspirasjonsforelesning med dialoger, refleksjoner og praktiske øvelser på ulike perspektiver av hva som skal til for å skape en vertskapskultur for økt lønnsomhet.Introduksjon til «10 nøkler for en sterk vertskapskultur» Avsluttes med start på egen handlingsplan for å videreutvikle vertskapet i egen bedrift. Deltakerne får hjemmeoppgave å arbeide med til neste kursgang.

KURSMODUL 2: Oppfølgingsdag «Å skape en vertskapskultur»

Dagens viktigste formål er å fange opp erfaringer og utfordringer deltakerne har opplevet i perioden mellom samlingene.Fordypelse i «10 nøkler for en sterk vertskapskultur» og vertskapets ledelse. Etter kursdagen skal deltakerne ha et klarere bilde av hvordan de ønsker å fortsette arbeidet med vertskap i egen virksomhet og for destinasjonen. Kursdeltaker får etter gjennomført kursforløp et kursbevis.

TILLEGGSMULIGHETER: E-læringskurs, DestinasjonsVERT