Skip to main content

Nyhetsartikler

Bygg bedrift for reiseliv

Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for forretningsutvikling, med mål om at små reiselivsbedrifter skal kunne bygge opp en lønnsom bedrift.

Bakgrunn

Innovasjon Norge og selskapet Lean Business har i perioden 2014-2017 kjørt kompetanse-programmet Bygg Bedrift for kreative næringer over 25 ganger for mer enn 300 deltakere over hele landet (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Molde, Mosjøen, Tromsø, Porsgrunn/Telemark, Kristiansand, Lillehammer, Levanger, Verdal mm).

Våren 2017 kjørte Innovasjon Norge og Lean Business to piloter av Bygg Bedrift for reiseliv i Trøndelag og Rogaland og fikk testet og avklart at programmet er et godt kompetansetilbud også for reiselivsnæringen. Bygg Bedrift tilbys derfor også som del av Innovasjon Norges kompetanse tilbud innen reiseliv.

Forretningsmodell Bygg bedrift reiseliv

Om Bygg Bedrift-programmet

Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for forretningsutvikling, med mål om at små reiselivsbedrifter skal kunne bygge opp en lønnsom bedrift.

Bygg bedrift passer for deltakere som har ambisjon om å skape vekst i sin reiselivsbedrift - enten de er i oppstartfasen eller har drevet en stund, og vil bygge en mer lønnsom virksomhet. Deltakerne får også lære markedskunnskap, hvordan de utvikler reiselivsprodukter med utgangspunkt i markedsbehov og hvordan de kan velge de riktige markedene for egen bedrift.

Deltakerne får arbeide med å utvikle egen forretningsidé og forretningsmodell og om hvordan de kan styre mål og oppgaver. De lærer også hvordan de kan involvere kunder i arbeidet med å forbedre produktene.

I løpet av Bygg Bedrift-programmet lærer deltakerne å bruke et nettbasert arbeidsverktøy for reiselivsentreprenører. Her kan de jobbe med driften i bedriften og med utviklingsoppgaver og fokusere på løpende forbedringer. Verktøyet lar dem utarbeide en enkel oversikt over prosjektet sitt som kan brukes som grunnlag for presentasjoner og kommunikasjon med samarbeidspartnere og støttespillere, f.eks. med Innovasjon Norge.

Lean Business Entrepreneurship Platform er en plattform som vil hjelpe bedriftene til å skape ideer og gjøre dem til virkelighet. Plattformen er utviklet over flere år i samhandling med over 5000 bedrifter og er basert på en helhetlig filosofi for forretningsutvikling.

Bygg Bedrift for reiseliv inngår i rekken av kompetansetilbud for reiselivsnæringen og finansieres og administreres på vanlig måte via Innovasjon Norge sine regionale kontorer.

Bygg Bedrift går over to lunsj-lunsj samlinger (kl 12.00 dag 1 til kl 13.00 dag 2) ideelt sett med overnatting hos en spennende og selvstendig/ individuell reiselivsaktør - som også kan bidra i programmet med sin historie.

Bygg Bedrift gjennomføres av Lean Business ved Yngve Dahle, Erlend Bang Abelsen og Francois Elsafadi i samhandling med Bjørn Krag Ingul og Lise Fotland Aaseng fra Innovasjon Norge Reiseliv.
 

Programmet

Før samling 1

 • Deltakerne gis tilgang til kursmateriale og nettbasert arbeidsverktøy.
 • Relevant turistundersøkelse sendes ut (fokus på egen region).

Samling 1 - Strategi: Dag 1 kl. 1200-1800/Dag 2 kl. 0900-1300

 • Introduksjon til entreprenørskap og markedskunnskap for reiselivsbedrifter.
 • Markedskunnskap baser på turistundersøkelsene.
 • Hvilke trender ser vi innen reiselivet?
 • Hva driver deg fremover - kartlegg egne verdier, langsiktige mål og øvrige ressurser.
 • Lag og test forretningsidéene dine med utgangspunkt i markedsbehov.
 • Lag og test forretningsmodellene dine.
 • Reiselivets verdikjede og salg / distribusjon i reiselivsmarkedet.
 • Presentasjoner og diskusjoner.
 • Felles nettverksmiddag.

Samling 2 – Prosjektet: Dag 3 kl. 1200-1800/Dag 4 kl. 0900-1300

 • Hvilke erfaringer har du gjort og hva har du lært siden sist? Hva har du måttet endre på?
 • Hvordan kan du benytte markedsdata til å skape ”smarte” mål for din bedrift.
 • Utvikle mål for bedriften din.
 • Lag oppgaver som støtter målene dine.
 • Er markedet ditt stort nok til å leve av det?
 • Økonomi – få overblikk og følg opp.
 • Oppsummering og revisjon: Når må du justere oppgaver, mål, forretningsmodell eller idé? Hvordan videreutvikler du prosjektet ditt i tråd med lean tankene om kontinuerlig læring og utvikling.