Skip to main content

Nyhetsartikler

Visste du at Norge arrangerer mer enn 500 internasjonale kongresser årlig?

Kongresser skaper store inntekter og er også et viktig utstillingsvindu for norske innovasjoner og produkter.

Det å arrangere en kongress krever systematisk arbeid over tid. Her får du de viktigste rådene.

Det er utviklet en nasjonal kongresstrategi for perioden 2020-2030, i samarbeid mellom Innovasjon Norge og kongressbyene. Den kan du laste ned og lese alt om her: Nasjonal kongresstrategi.

– Målet med strategien er at Innovasjon Norge og kongressbyene skal hjelpe norske fagmiljøer til å vinne internasjonale kongresser innenfor sine miljøer. Innovasjon Norge samarbeider med, og tilrettelegger for aktiviteter, for å styrke den jobben som kongressbyene og andre aktører allerede gjør, forteller Elisabeth Alethe Bugge, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Hva er det som definerer en internasjonal kongress?

– Organisasjoner og forbund over hele verden har som policy at deres konferanser skal roteres mellom arrangørland. Dette kan være avgrenset til Norden eller Europa, eller de kan plasseres over hele verden. Vi snakker om kongresser med alt fra 50 delegater og oppover til flere tusen, sier Bugge.

500 kongresser til Norge årlig

En internasjonal kongress krever ofte et profesjonelt, lokalt vertskap. Mange destinasjoner over hele verden jobber med å få sikret seg kongresser.

– Det er ofte prestisjefylt for fagmiljøet å få kongressene. Mange av disse fordrer en lang planleggingshorisont og systematisk arbeid. Hvert år lykkes vi i Norge med å få over 500 kongresser hit. Disse legges til alle deler av landet, forklarer Bugge.

Innovasjon Norges prioriteringer ligger først og fremst innenfor disse seks ulike segmentene:
 

Ren energi

Helse og velferd

Havrommet og maritim industri

Sjømat og sjømatproduksjon

Bioøkonomi

Teknologi

Det er svært mange gode grunner til å invitere til kongress for norsk næringsliv og organisasjoner.

– Man tilfører lokale fagmiljø ny kunnskap og inspirasjon. Det gir også flere norske kolleger anledning til å delta, og det skaper en god arena for å presentere norsk forskning for et internasjonalt publikum. Og ikke minst, det bidrar til å skape oppmerksomhet rundt eget fagområde nasjonalt, forklarer Bugge.

Tilføring av ny kunnskap

Mange organisasjoner eller forbund har også et ønske om tilføring av kunnskap, eller et behov for å markedsføre eget arbeid og nyskaping. Det kan også være nyttig å være en del av den globale eliten, eller drive lobbyvirksomhet i internasjonale forskningsmiljøer. Kongresser bidrar også til å mobilisere internasjonale forskningsmiljøer og sørger for at norske foredragsholdere blir etterspurt for nye foredrag.

– Hva skal til for å vinne en internasjonal kongress?

– Man må ha et lokalt vertskap som starter tidlig og leverer en godt gjennomarbeidet søknad. Sterkt faglig innhold er også en klar forutsetning. Det er også et godt råd å sikre seg støtte og forpliktelser på høyt nivå, samt sørge for god profesjonell tilrettelegging og en svært god plan for gjennomføring, sier rådgiveren i Innovasjon Norge.

Attraktive destinasjoner

I tillegg til god tilgjengelighet prioriteres ofte destinasjoner som tilbyr moderne og effektiv infrastruktur på arrangørstedet. Sikkerhet og trygghet både hva angår politikk, økonomi, kriminalitet og helse er også faktorer som mange vil vektlegge. Og sist, men ikke minst, det hjelper med en attraktiv destinasjon, et sted delegatene og deltakerne har lyst til å reise til og oppleve.

Her har Norge et lite fortrinn. Det siste koronabarometeret dokumenterer at Norges posisjon som en attraktiv destinasjon har styrket seg gjennom pandemien.

– Hvorfor skal man jobbe for å få møter og kongresser til Norge?

– Internasjonaliseringen går stadig fortere. Nye kontakter og samarbeidspartnere på tvers av landegrensene er stadig viktigere for faglig utvikling og fremdrift. Å fremme norske fag- og forskningsmiljø i et globalt perspektiv gir også fordeler. Det gir også en anledning til å sette faglige tema på dagsorden – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dessuten gir dette prestisje til egen institusjon, universitet og by, samt at det bidrar til personlig utvikling, profesjonell kompetanse og karriere, forteller Bugge.

Skaper store inntekter

Men det er også andre grunner til å ta initiativ til å arrangere kongress innenfor ditt fag eller på ditt hjemsted. Kongresser, konferanser og arrangementer bidrar dessuten til stor aktivitet i byene, samt inntekter til reiselivsaktørene. Videre kan kongresser være et instrument for å posisjonere Norge og styrke Norges omdømme i utlandet.

– Vi ser også at kongresser kan stimulere til økt eksport av norsk kompetanse og være en plattform eller et utstillingsvindu for norske innovasjon og produkter, mener Bugge.

Innovasjon Norge samordner og koordinerer aktiviteter innen markedsføring og salg på det internasjonale møte- og arrangementsmarkedet. Dette gjelder alle MICE-segmentene (MICE=meetings, incentives, conferences, events and exhibitions). Sammen med kongressbyene hjelper vi med å utarbeide søknad og kan også komme med en vurdering av passende lokaler, samt anbefale, innhente tilbud og gi fullstendig informasjon om hoteller, møtelokaler, spisesteder, etc.

Vil du vite mer om hvordan du kan arrangere en kongress? Kontakt oss gjerne.

Kontaktperson

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email