Skip to main content

Verdens energiaktører samles igjen

Artikkelen er skrevet av Vicky Koffa

Hva er det som holder samfunnsmaskineriet i gang? Svaret vil nok variere alt etter hvem du spør, men energisektoren er i alle fall en av de opplagte kandidatene til en slik tittel.

For energibyen Stavanger og Region Stavanger Convention Bureau er det viktig å finne samarbeidspartnere som utnytter lokale ressurser og er internasjonalt orientert.

Møte- og kongressbransjen har blitt hardt rammet av pandemien, på linje med alle andre sektorer som baserer seg på reising, men nå som situasjonen sakte ser ut til å bedre seg, ser Stavanger ut til å komme styrket ut av krisen. Snart vil aktørene igjen kunne ønskes velkommen av en by som står klar med åpne armer. 

– Samfunnet er i ferd med å åpne seg opp igjen, og optimismen er på vei tilbake. I stedet for å avlyse store arrangementer, blir de nå bare utsatt. Det motiverer oss enda mer til å jobbe sammen med det lokale foreningslivet, kongressarrangører og leverandører slik at vi kan være best mulig skikket når vi igjen åpner opp, sier Per Morten Haarr i Region Stavanger Convention Bureau (SCVB).

Denne optimismen forsterkes ytterligere av at byens nøkkelbransjer fremdeles står sterkt. Plassert ytterst i det rogalandske fjordlandskapet kan man i Stavanger skryte av et allsidig mangfold av havbasert industri og ingeniørbedrifter. Her bygger man både skip, plattformer og subsea-installasjoner. 

Det lokale reiselivet setter seg som mål å ta en stadig større del av den nasjonale turismen, og landbruket er i jevn vekst. Man gjør det også sterkt innenfor andre felt, som for eksempel helseindustrien, med en innovativ satsing innenfor felt som resuscitering, helse- og velferdsteknologi og Alzheimer- og demensfeltet.

Energi møter innovasjon

Men juvelen i kronen er uten tvil energisektoren. Gjennom de siste førti årene har Stavanger nytt godt av energiressursene og bidratt innen felt som vannkraft, olje og gass og i nyere tid satsing på vindkraft, solcelleteknologi og bioenergi. Byen omtales gjerne, med rette, som Europas energihovedstad, og her finner vi store nasjonale og internasjonale aktører som Equinor, BP, Shell og Aker Solutions. Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet er også lokalisert her, og denne forvaltningen tett på feltet er med på ytterligere styrke posisjonen for denne næringsklyngen.

– Stavangers viktigste bidrag er nettopp innenfor innovasjon. Energibransjen er i hurtig endring på så mange fronter, at skal man henge med, må man kunne utvikle seg, tilpasse seg og være fleksibel. Når flere av de gamle kjempene har trukket seg tilbake fra denne regionen, har dette gitt rom for nye selskaper med helt nye måter å tenke på, forklarer Phil Chandler fra organisasjonen Society of Petroleum Engineers.

Chandler mener at den norske energibransjen er verdensledende.

– For de gjenværende selskapene og nye startuper i området, står denne konstante innovasjonen helt sentralt for at de skal lykkes.  Slik jeg ser det, har den norske energibransjen inntatt en lederrolle internasjonal innenfor teknologiutvikling og innovasjon, med en evne til å tilpasse seg og fornye seg. Stavanger by forstår virkelig hvilken betydning denne sektoren har for økonomien i regionen, og de stimulerer ytterligere vekst ved å gå i tett dialog med de store aktørene, sier Chandler.

Sterke klynger trekker

Dette levende økosystemet støttes videre oppunder av det dynamiske forsknings- og utviklingsmiljøet knyttet til Universitetet i Stavanger og de ulike forskningssentrene her. Norsk sokkel har blitt en tumleplass for utforskning og innovasjon, der man tester ny teknologi på vegne av hele verdens energibransje, også med fokus på fornybar industri, som for eksempel havvindinstallasjoner. Det at miljøene har gått sammen på denne måten, har sikret Stavanger en plass i Energy Cities Alliance, en samling av de store energidestinasjonene, der man sammen med byer som Aberdeen, Abu Dhabi, Lausanne og Calgary jobber for å styrke satsingen på arrangementer innenfor energibransjen.

Og dette har man lykkes med. The Society of Petroleum Engineers (SPE) har avholdt sine konferanser her i år etter år. 

– SPE har hatt en tydelig tilstedeværelse i Norge gjennom 46 år, etter at vi startet opp i Stavanger i 1974. Derfor rimer det for oss å avholde arrangementer her som det er mange medlemmer og høy aktivitet innenfor industrien. Vi vender stadig tilbake til Stavanger, fordi byen leder an innenfor den norske energibransjen, så vel som i teknologiutviklingen internasjonalt. Det ser man på at man stadig klarer å fostre fram nye energiselskaper i regionens stadig skiftende landskap, sier Chandler.

65 000 besøkende på ONS

Annethvert år tar byen imot verdens olje-, gass- og energibransje til en av verdens aller største energikonferanser: ONS. Her samles over 65 000 besøkende fra hundre land. I tillegg har man konferansen High Wind, utsatt til senere i år, der man har valgt nettopp Stavanger for å diskutere det potensialet som ligger i satsing på vindkraft. Det er ikke mange konferansesentre i Norge som er dimensjonert for konferanser av denne størrelsen, men det er Stavanger Forum. Med hele 25 møterom og saler med kapasitet på alt fra 10 til 1700 mennesker, og med en beliggenhet tett på Stavanger sentrum, er dette et perfekt sted for å avvikle arrangementer av denne størrelsen.

Lokalt har man skjønt hvor viktig slike samarbeid er, og man har jobbet aktiv for nettopp dette. 

– Region Stavanger Convention Bureau, Stavanger kommune og ledelsen ved Forum har alle stått sentralt i å få SPE/IADC International Drilling Conference and Exhibition til Stavanger. I dagens forretningsklima må man ha slike organisasjoner som jobber sammen, med et felles mål, om man skal lykkes. Det forstår man her, og Region Stavanger Convention Bureau har klart å etablere slike samarbeid der alle parter når sine mål. Nettopp dette er hemmeligheten bak vårt vellykkede samarbeid med Stavanger, avslutter Chandler.
 Kontaktperson:

Elisabeth Alethe Bugge

Manager Conventions

+47 984 80 050

Send email