Skip to main content

Vekst og bærekraft i kongressbransjen

Artikkelen er skrevet av Vicky Koffa

Mens verden er på vei mot lysere tider, er møte- og kongressbransjen i endring for å tilpasse seg de internasjonale bærekraftskravene.

Muligheter for endring og forbedring melder seg på alle kanter, og innovative land som Norge ser fordelene med å jobbe hardt, sammen med aktørene, for å skape en mer stabil og bærekraftig fremtid.

Da kongressaktiviteten stoppet helt opp, bestemte allerede miljøbevisste Visit Norway, sammen med partnerbyene Visit Oslo, Region Stavanger, Visit Bergen, Visit Tromsø, Visit Trondheim, Visit Bodø og Visit Kristiansand, seg for å utvide bærekraftssatsingen til å omfatte alle deler av samfunnet. Da man innså hvilken verdi forretningsmarkedet i reiselivet har på sektorer som samferdsel, teknologi og landbruk, ble det åpenbart at en slik satsing er nøkkelen til å hente seg inn igjen så raskt som mulig fra den krisen vi nettopp har vært gjennom.

En strategi for fremtiden

Og arbeidet med bærekraftsperspektiv er nettopp det som ligger bak Visit Norways nye og ambisiøse reiselivsstrategi, Nasjonal reiselivsstrategi 2030. Den ble bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet i januar i 2020 for å utvikle Norge som reisemål. Her fokuseres det på større verdiskapning, samtidig som at man bidrar til å løse klimakrisen. Til grunn ligger forpliktelsen om å redusere klimautslippene med 50 % innen 2030 (basert på tallene for 2019).

– Det er et ambisiøst prosjekt, sier Frode Aasheim, spesialrådgiver for kongress, møter og arrangement hos Visit Norway. 

– Men møte- og kongressbransjen må spille en sentral rolle, skal vi få dette til. Kongressektoren fører mange tusen besøkende til landet vårt, året rundt. Ved å kombinere et konsentrert, høyt forbruk med et lavere klimamessig fotavtrykk kan vi skape flere jobber og større verdiskaping, og slik bidra i samfunnet. Nettopp derfor har vi slått fast i strategien at vi må øke tallet på ansatte i reiselivet med 25 % innen 2030, sier Aasheim.

Stor utfordring

Dette treffer en nerve hos de organisasjonene som selv jobber med å løfte lokalsamfunnene. Til syvende og sist er det jo nettopp de som får søkelyset rettet mot seg når man snakker om bærekraftig utvikling i denne sammenhengen. Og det er nettopp opp til disse aktørene, store som små, å snu fordommer knyttet til reiser og forbruk over til noe mer positivt og grønnere. 

– Det er litt av en utfordring. Men, med effektiv kommunikasjon ut til medlemmene og en disiplinert satsing, kan man klare dette. Og er det noe Norge har nok av, så er det plass, sier Elisabeth Alethe Bugge, seniorrådgiver kongress hos Visit Norway.

– Kongresser kan legges utenom høysesongen, da det ellers er travelt nok i reiselivet. Man kan også legge arrangementer til mindre overfylte destinasjoner, og dermed både løfte lokalsamfunn og bidra til økt bærekraft. I tillegg kan man henge seg på nyere trender ved å skape regionale møtesteder med medfølgende kortere reiser. Til sist kan man også strekke delegatenes opphold til en lengre periode, når dette er mulig, fortsetter Bugge.

Miljøsertifiserte produkter

Ifølge Bugge står også aktørene i kongressmarkedet i en posisjon der de kan kreve endring: 

– Man bør forlange mer bærekraftige tjenester og produkter fra destinasjoner og spesifikke tilbydere. Miljøsertifiserte produkter må stå på toppen av lista når man arrangerer konferanser. Dette bør formidles tydelig ut til delegatene, sammen med god informasjon om hvilke utslipp som følger av ulike reisemåter. Et slikt opplysningsarbeid vil på sikt kunne føre til at flere velger mer bærekraftige alternativer, mener Bugge.
Mange vil nok hevde at en av de største utfordringene nettopp handler om transport og reiser. Hvordan kan Norge øke lønnsomheten i reiselivet og samtidig senke transportutslippene med 10 % når nettopp reisevirksomheten står så sentralt her?

– Forretningsmarkedet har blitt syndebukken når man diskuterer klimakrisen. Men klimavennlig samferdsel er virkelig ingen selvmotsigelse. Visit Norway er del av Innovasjon Norge, som har jobbet for dette i mange år. Med teknologi som gir oss grønne ferger og busser, samt etableringen av sertifiseringsordninger for destinasjoner som jobber planmessig med bærekraft, lover dette godt for en grønn fremtid, sier Aasheim.

Ta kontakt med Visit Norway

For de grønne alternativene er her allerede, og tar man kontakt med Visit Norway, kan man få hjelp til å utnytte dem for det de er verdt.

– Vi jobber kontinuerlig tiden med det norske reiselivet for at de skal innarbeide bærekraft som en del av produktene og tjenestene de yter, og vi driver med destinasjonssertifisering som nettopp tar sikte på en slik langsiktig bærekraftssatsing, sier Bugge og fortsetter:

– Vi kan jobbe sammen for å oppfordre til at delegatene benytter seg av myk mobilitet, som offentlig transport og utslippsfrie aktiviteter. Vi kan også jobbe med å utvikle mer klimavennlige bygninger og transportmidler for å både øke verdiskapningen og forlenge oppholdene. Vi har forpliktet oss til å prioritere kongresser som kan oppfyller kriteriene for bærekraftige arrangementer.

Konkrete initiativer

Og det sier seg nok selv at nettopp bærekraftsstrategien bygger oppunder nettopp disse fremtidsrettede initiativene.

– En av anbefalingene i strategien er nettopp utviklingen av kalkulatoren Klimasmart. Med denne skal man kunne avdekke CO2-utslippene fra transportdelen av de ulike turistmarkedene. Et slikt verktøy vil gjør det enklere for alle deler av reiselivet å gjøre bedre vurderinger av forholdet mellom forbrukerpåvirkning og klimakostnader hva sine egne strategiske valg angår, sier Aasheim.

Merket for bærekraftige reisemål, den eneste nasjonale sertifiseringsordningen for reiselivsdestinasjoner i Norden, kommer også inn i bildet her. 

– Det er et verktøy for bærekraftig utvikling av bedrifter og destinasjoner med tanke på miljø, kulturarv og økonomi. Dette merket viser ikke at destinasjonene er hundre prosent bærekraftige ennå, men at de har forpliktet seg til et langsiktig bærekraftsarbeid. Så evalueres de hvert tredje år, forklarer Aasheim.

CO2rism - digital hjelper

Et annet tiltak som er verdt å merke seg, er CO2rism, et digitalt verktøy som ble lansert av Visit Norway i 2020, der man kan regne ut utslipp av CO2 som kan knyttes til transport av turister både til Norge og innenfor landets grenser. Denne kalkulatoren kan brukes av bedrifter og markedsførere som ønsker seg en oversikt over utslippene som knyttes til de gjestene de ønsker å lokke til landet. Her dekkes både fritids- og forretningsreisende, og man får slik den fulle og hele oversikten.  

Visit Norway kan også tilpasse disse løsningene slik at de møter reisendes behov og fungere sømløst sammen med booking og transportvalg. 

– Alle interesserte parter, flyselskaper, mellommenn, fylker, samferdselsmyndigheter og brukerorganisasjoner må støtte oppunder disse tiltakene, prøve dem ut og ta dem i bruk. Folk må innse at bærekraft handler om mer enn bare klima. Det handler også om økonomi og sosiale forhold, sier Aasheim avslutningsvis.Kontaktperson:

Elisabeth Alethe Bugge

Manager Conventions

+47 984 80 050

Send email