Messer i Norge

Unknown Component
civid: 650c054122f4e173fdc01446
name: plugins_common_social_share (widget)

Hvert år arrangeres det messer i Norge som tiltrekker seg tusenvis av bransjefolk fra hele verden. Disse arrangementene gir bedriftene mulighet til å vise frem innovative løsninger, diskutere aktuelle temaer i bransjen og bygge nettverk. Her kan du lese om Norges omfattende erfaring som messedestinasjon.

Messer i Norge

Nøkkelsektorer
Energi, olje og gass
Havbruk og sjømat
Maritime næringer
Bærekraftig utvikling

Det største messesenteret
NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) på Lillestrøm har 39 000 kvadratmeter tilgjengelig utstillingsareal, med sitteplasser for 12 000 og en samlet stående kapasitet på 40 000.

Sentral plassering
Alle kongressentrene i Norge ligger sentralt plassert, lett tilgjengelig med bærekraftige transportmidler.

Bransjearrangementer for norske nøkkelnæringer

Norge har vokst til å bli en ledende destinasjon innen markedet for bransjearrangementer. Alle de store byene har konferansesentre som passer for messer der bedrifter kan vise frem, vise frem, demonstrere og diskutere sine nyeste produkter og tjenester. Vi er spesielt i forkant når det gjelder de norske nøkkelsektorene energi, olje og gass, akvakultur og sjømat, havnæringer og bærekraftig utvikling.

De viktigste av de faste arrangementene for fagfolk innen energi-, olje- og gassindustrien er ONS i Stavanger og Offshore Technology Days (OTD), som vekselvis blir arrangert i Stavanger og Bergen. Havbruks- og sjømatnæringene har sitt årlige høydepunkt i Trondheim på Aqua Nor og Nor-Fishing, og i Bergen på North Atlantic Seafood Forum. For fagfolk innenfor de maritim næringene er det Nor-Shipping som gjelder, et stort arrangement som finner sted annethvert år på Lillestrøm. I Tromsø er Arctic Frontiers en årlig konferanse /messe med fokus på ansvarlig og bærekraftig utvikling i Arktis. Disse arrangementene gir tusenvis av bransjefolk fra hele verden mulighet til å møtes.

Engasjerende aktiviteter

For å kunne tilby deltakere og utstillere en flott opplevelse og engasjere dem under arrangementet, organiserer de fleste messer forskjellige aktiviteter.
Deltakerne kan bli kjent med selskapene på stand eller gjennom egne møter, presentasjoner og interaktive seminarer. Et annet vanlig format som vekker interessante samtaler, er paneldiskusjoner om ulike temaer. Slike diskusjoner fremmer debatt og gir god læring for alle involverte.
Aqua Nor og OTD setter også av en egen dag for studenter. Studentene får fri adgang til arrangementet og kan delta aktivt. De kan gå fra stand til stand, la seg inspirere av bransjefolk, lære hva som skal til om man ønsker seg en karriere innen bransjen og kanskje til og med finne interessante jobbmuligheter!

Contact us

Visit Norway

Elisabeth Bugge
Manager Congress
Innovation Norway
Akersgata 13
P.O.Box 448 Sentrum
NO-0104 Oslo

Direct phone: +47 984 80 050
Email: elisabeth.alethe.bugge@innovationnorway.no

Trade fairs in Norway

Key sectors
Energy, oil & gas
Aquaculture & seafood
Ocean & maritime
Sustainable development

Largest exhibition space
Norway Exhibition and Convention Centre in Oslo has 39,000 square metres of exhibition space, a seated meeting capacity of 12,000 people, and a total standing capacity of 40,000.

Central locations
All congress centres in Norway are close to the city centre, easily reached thanks to well-connected and sustainable transportation options.

Ikke bare forretninger, også underholdning

De fleste messer tilbyr uformelle møter og aktiviteter der deltakerne kan hygge seg sammen. Nor Shipping er vert for Nor Shipping BBQ, en stor hagefest hvor hundrevis av deltakere kan nyte god mat og drikke i en avslappet sosial setting. OTD organiserer en “Oktoberfest”, en stor sosial sammenkomst med god mat og underholdning der man bringer selskaper og kunder nærmere hverandre.

Disse mer sosiale delene inkluderer ofte underholdningsinnslag, som for eksempel en prisutdeling der man markerer dem som har utmerket seg i bransjen. På ONS har man blant annet priser for beste stand, Best Young Professional Company Award og Petroleum Safety Award. På Aqua Nor deler stiftelsen Nor-Fishing ut priser for beste stand, innovasjon og miljøvennlige innovasjoner. Disse prisene skal fungere som et ekstra insentiv for utstillerne.

De fleste sosiale tilstelningene finner sted i nærheten av sentrum og skal være lett tilgjengelige til fots eller ved hjelp av bærekraftige transportalternativer.

Kom i gang med å organisere din messe

Vurderer du å arrangere en messe i Norge? Ta kontakt, så skal vi hjelpe deg i gang!

Contact us

Visit Norway

Elisabeth Bugge
Manager Congress
Innovation Norway
Akersgata 13
P.O.Box 448 Sentrum
NO-0104 Oslo

Direct phone: +47 984 80 050
Email: elisabeth.alethe.bugge@innovationnorway.no