Skip to main content

Det handler om å være grønn

Artikkelen er skrevet av Vicky Koffa

Hva er det som trekker utlendingene til Norge? Er det de enestående fjordene, de endeløse skogene og nordlyset? Eller er det den innovative innstillingen, den pulserende økonomien og det skarpe fokuset på bærekraft?

Uansett, holder man et arrangement i Norge, er man garantert det beste fra to verdener – avansert teknologi og omtanke for omgivelsene.

I kampen for en mer bærekraftig verden sparer ikke Norge på noe. I et av verdens mest ekstreme klima gjør man alt for å satse på lokale, rene energiløsninger. I Norge har man klart å bake det grønne perspektivet inn i alle sider av hverdagen.

Dette ser man også tydelig i næringslivet og i markedet for forretningsreiser, kurs og konferanser. Visit Norway, som også rommer Norwegian Convention Bureau, er en del av statseide Innovasjon Norge, som har som mandat å støtte reiselivet med kapital og kompetanse, samt å bidra til innovasjon og bærekraftssatsing.

Bedre livskvalitet takket være bærekraft

Og spor av denne satsingen ser vi tydelig i hovedstaden. Under slagordet “En by for alle” ble Oslo i 2019 kåret til Europeisk miljøhovedstad. Et av de viktigste miljøtiltakene innebar å redusere bilbruken i bykjernen og å skape flere åpne byrom som kan fylles med aktiviteter og grønne områder. Et annet tiltak gikk på å åpne opp igjen vannveier som har vært tildekket, og slik gi rom for økt biologisk mangfold og et sunnere bymiljø. Det er dermed ikke så rart at Oslo kom på topp i kåringen av de 20 mest bærekraftige kongressdestinasjonene i Europa, ifølge GDS-indeksen fra 2019.

Som foregangsby innenfor grønn innovasjon, rommer Oslo bedrifter som energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, der restavfall brennes og brukes til miljøvennlig strøm og fjernvarme. Oslo by samarbeider også med nasjonale myndigheter med å etablere et karbonfangstanlegg, som vil være et av verdens mest avanserte. Man har også satset på elektrifisering av byggebransjen.

Utslippsfrie byggeplasser innen 2025

Visjonen er at alle byggeplasser i byen skal være utslippsfrie innen 2025. Da sier det seg nesten selv at også Ruter, transportselskapet for Osloområdet, har bestemt at de skal være helt utslippsfrie innen 2028. Byen har planer klare for å redusere antallet biler i Oslo sentrum, ikke bare å kutte i transportutslippene, men også for å bidra til folkehelsa ved å redusere lokal luftforurensing. Halvparten av alle nye biler som selges i byen, er nå elektriske. 

Sett i lys av dette er det ikke så rart at grønne konferanser nå jevnlig legges til Oslo. Den nordiske elbilkonferansen har vært lagt hit i tre år på rad, den prestisjefylte forskningskonferansen World Conference on Timber Engineering (WCTE) skal avholdes her i 2023, og i 2022 skal verdens største elbilkonferanse EVS35 også legges til den norske hovedstaden. Dette er et tydelig bevis på byens posisjon som en bærekraftig destinasjon. 

– Vi vet at Norge fremdeles vil ligge årevis foran de fleste andre land når det gjelder markedsandeler for elektriske biler, og Oslo vil bugne over av grønn inspirasjon. Derfor er det mer relevant enn noen gang å legge EVS35 til Oslo, sier Espen Hauge, leder av den europeiske elbilforeningen AVERE.

En fossilfri fremtid i Bergen

Og slike bærekraftsinitiativer sprer seg også utover hele landet. I Bergen, Norges nest største by, er man fast bestemt på å vinne miljøkampen. Etter å ha havnet på 18. plass på GDS-indeksen i 2018, har man nå bestemt seg for å bli en fossilfri by innen 2030. 

Man setter inn ressurser på nyvinninger innenfor renovasjon, effektiv boligbygging og samarbeid med næringslivet, der store hotellkjeder forplikter seg til å halvere mat- og vannforbruket innen 2030.

Bergen innehar posisjonen som Norges viktigste cruisehavn, og sammen med kraftselskapet BKK har man etablert selskapet Plug AS, der målet er å bygge et landstrømanlegg i Bergen, som da vil bli Europas største. Dette anlegget vil kunne levere strøm til tre cruiseskip samtidig og skal være i drift fra mai 2020.

Tydelige miljømål i Trondheim

Bærekraftsforpliktelsene har også nådd Trondheim, som har fått status som FN-senter for bærekraftig utvikling. Det betyr at Trondheim er blant de fremste i verden innenfor å forvalte de 17 bærekraftsmålene. Trondheim kommune og NTNU har allerede i en rekke år samarbeidet om hvordan bærekraftsmålene skal integreres i alle deler av samfunnet. 

Trondheim er en aktiv deltaker i +CityxChange-initiativet, der man skisserer opp en strukturert tilnærming til å bygge og utvikle energipositive nabolag og bydeler, for så å kunne skalere dette opp som del av overgangen til ren energi. Nye, integrerte innovasjoner vil kunne gi innbyggerne observatorier, innovasjonslekeplasser, reguleringssandkasser og Bold City Vision som et rammeverk for bærekraftig utvikling.
Kontaktperson:

Elisabeth Alethe Bugge

Manager Conventions

+47 984 80 050

Send email