Skip to main content

Bærekraftsstrategier med internasjonal appell

Artikkelen er skrevet av Vicky Koffa

Hvordan kan man vite at en destinasjon er bærekraftig? Må en rekke forhåndsbestemte kriterier være oppfylt, eller snakker vi om flere nivåer av bærekraft som man kan nå gjennom en gradvis prosess?

Uansett hva man legger til grunn, så må Norge kunne kalles en bærekraftig destinasjon. Norge oppfyller alle kravene som stilles til bærekraft, og dette inkluderer også møte- og kongressbransjen.

Da vi undersøkte Norges innovative tilnærming til bærekraftstrategien i en tidligere artikkel, analyserte vi Visit Norways ambisiøse reiselivsstrategi. Den ble skrevet på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet i januar i 2020 for å utvikle Norge som reisemål. Prosjektet hadde som mål å fokusere på økt verdiskapning, samtidig som man bidrar til å løse klimakrisen. Her anbefaler man også å utvikle en klimakalkulator der man regner ut CO2-utslippene knyttet til de ulike delene som utgjør en reise. Til grunn ligger en forpliktelse knyttet til å redusere klimautslippene med 50 % innen 2030 (basert på 2019-nivået).

Siden den gang har denne strategien ballet stadig på seg, etter hvert som ideer og løsninger har kommet til fra andre aktører verden over som jobber med akkurat de samme oppgavene. Under klimatoppmøtet COP26, der Norge underskrev reiselivets Glasgow-erklæring, høstet denne strategien lovord.

Strategien har også ellers blitt lagt merke til internasjonalt, og har nå til og med kommet med på pensumlister ved Harvard-universitetet. Masterstudenter innenfor bærekraft og reiseliv kan nå lære om hvordan Norge skal sikre 20 milliarder i økte eksportinntekter og skape 43 000 jobber over de neste ti årene.

Bergen i sentrum av norske bærekraftsinitiativ

Bergen er en flott representant for det norske bærekraftsarbeidet. Det første som slår en, er at Bergen er den byen som i dag har størst andel elektriske biler (25 %). Dette tallet forventes også å øke, siden elbilsalget nå står for 80 % av alt nybilsalg i byen. 

Sammen med privatbilismen, tilbyr også drosjer og busser elektriske løsninger, samt hybridløsninger. Nordens største ladestasjon for elektriske kjøretøyer finner man nå ved Bergen lufthavn. Spesielt når det gjelder busser, går nå utviklingen nå stadig fortere, og bussene i bysentrum går nå utelukkende på enten strøm eller biodrivstoff. Tide, byens største busselskap, har akkurat tatt i bruk sine første elektriske turbusser. Bybanen går også nå elektrisk fra Bergen sentrum og ut til flyplassen, og en ny linje til Fyllingsdalen er også under bygging.

Dette arbeidet retter seg også utover – mot sjøen. I Bergensområdet er nå alle nye ferjer nå elektriske. Verdens første elektriske ferge ble satt i drift allerede så tidlig som i 2015. Innenfor hurtigbåt- og fjordcruisesegmentet ser man også nå mot grønnere energikilder. 

– For Norge, som er selvforsynt med fornybar energi, er det et opplagt valg å satse på elektrisitet til transportformål. I tillegg medfører dette at passasjerene får en stillere og mer komfortabel opplevelse, sier Magnus Brekke Nygaard, prosjektleder for bærekraft hos Visit Bergen.

Konferansebransjen følger i samme spor

Visit Bergen, som spiller en koordinerende rolle i byens kongressbransje, er fast bestemt på at møte- og kongressbransjen skal bli bærekraftig. 

– Når det gjelder businesseventer, er noe av det viktigste at leverandørene har integrert bærekraft i strategiene sine og rapporterer på sitt klimaavtrykk. I Bergen er alle de store arenaene bærekraftsertifiserte. Grieghallen er både Miljøfyrtårn, Klimapartner og sertifisert for grønne konferanser, sier Nygaard.

Grieghallen har bikuber på taket, økologisk mat, minimalt papirforbruk og utstrakt bruk av informasjonsskjermer. De benytter seg også av tjenesten og appen Too Good To Go for å redusere matsvinn i etterkant av arrangementer. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen var blant de første til å avholde en sertifisert Grønn Konferanse i tjenesten. Timingen var perfekt, siden konferansen “Den store bærekraftsdagen” fokuserte nettopp på hvordan virksomheter kan bidra i overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

For mer informasjon om Norge som kongressdestinasjon, kontakt:

Elisabeth.Alethe.Bugge@innovasjonnorge.no / www.visitnorway.com/meetings

For mer informasjon om Bergen finner du her

Tilbyr gjestene Bergenskortet

– Vi jobber sammen med kundene våre for å forsikre oss om at de har tilstrekkelig kunnskap om hvordan de minimaliserer klimaavtrykket sitt og øker bedriftens positive bidrag når de avholder arrangementer i Bergen. Man kan for eksempel tilby deltakere Bergenskortet. Slik får de fri tilgang til offentlig transport og gratis adgang til de fleste museene. Samtidig som man reduserer transportbehovet så mye som mulig, får også deltakerne bedre innblikk i byens kultur og historie. I 2022 jobber vi med å lage til en guide for bærekraftige arrangementer og konferanser som leverandører og kunder kan ta i bruk i planleggingen for å legge til rette for mer bærekraftige møter og konferanser i Bergen, forklarer Nygaard.

Bærekraft er et stadig pågående arbeid, og dette står veldig klart for bergensteamet. 

– Vi jobber nå med å implementere et nytt bærekraftsprogram for eventer og konferanser. Vi oppfordrer arrangører og leverandører til å skaffe seg bærekraftssertifisering, og vi utvikler veiledere og gir råd om hvordan man kan avholde mer bærekraftige arrangementer og konferanser. Et prosjekt vi jobber med nå, går på hvordan vi kan øke bruken av kortreist mat i arrangementene våre, for slik å bidra til å stimulere også det lokale næringslivet. Det er fremdeles mange steg som gjenstår for å bygge en mer bærekraftig framtid, så vi bare fortsette å jobbe i riktig retning, avslutter Nygaard.
 Kontaktperson:

Elisabeth Alethe Bugge

Manager Conventions

+47 984 80 050

Send email