x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Det nye Munch-museet
Det nye Munch-museet.
Photo: VisitOSLO/Didrick Stenersen
Det nye Munch-museet
Det nye Munch-museet.
Photo: VisitOSLO/Didrick Stenersen

Internasjonale kongresser

Innovasjon Norge jobber på vegne av norske destinasjoner, venues og andre involverte, samt norske fagmiljøer for å tiltrekke seg internasjonale fagkongresser for å fremme både norsk reiseliv og norkse fagmiljøer internasjonalt.

Innovasjon Norge og internasjonale fagkongresser

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen internasjonale fagkongresser og har særlig jobbet med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle destinasjoner og fagmiljøer. Dette arbeidet ble videreført da NCB ble en del av Innovasjon Norge i 2018. 

Ambisjonen er at Norge skal være «top of mind» for fagmiljøer hjemme, og ute, som ser etter en destinasjon som gir en kongress mer verdi. For arrangøren gir kongressen i Norge profesjonell gjennomføring i verdensklasse og opplevelser som varer lenger. For fagmiljøet her hjemme gir det synlighet, posisjon, koblinger og cross over-effekter for ny innovasjon samt mulighet til å knytte til seg de beste talentene her hjemme og ute.

Innovasjon Norge skal på oppdrag fra regjeringen utarbeide en nasjonal strategi innen kongresser på vegne av besøksnæringen, fag- og forskningsmiljøer og det offentlige Norge, se mer informasjon om denne prosessen i egen artikkel.

Statistikk og rapporter

Våre aktiviteter

Innovasjon Norge arrangerer ulike møteplasser gjennom året. I 2020 har vi følgende aktiviteter:

2020

  • IMEX, Frankfurt
  • IBTM World, Barcelona

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Fakta om kongress

Internasjonale kongresser defineres som faglige samlinger innen internasjonale organisasjoner/forbund hvor medlemsmassen går på tvers av landegrenser og som gjerne roterer i et geografisk område og har et stort antall deltakere.

Rotasjon: Typisk alternerer en konferanse årlig eller hvert annet år i ulike land og verdensdeler.

Initiativet til å være vertskap kommer ofte fra en lokalt fagmiljø eller nasjonal forening. 

Varighet ca. 3-5 dager

Antall delegater: 50-3000, mens i Norge er gjennomsnittet på rundt 250 pax.

Lead time: Ofte er det lange beslutningsprosesser og konferansen har ofte lead time på 5 år og mer.

Beslutningsprosessen; ICCA estimerer en voksende minoritet at ca 25-30% av alle beslutningsprosesser inkluderer en offisiell søknadsprosedyre, men besluttes av en sentral initiativtaker som selekterer destinasjon og venue basert på forhåndsbestemt og strenge kriterier.


Nasjonal kongress-strategi

Arbeidet for å tiltrekke større internasjonale kongresser er langsiktig og krever en koordinert strategisk satsing. Innovasjon Norge i samarbeid med norske kongress-destinasjoner og fagmiljøer, begynte å 2019 arbeidet med en nasjonal kongress-strategi. Strategien vil være langsiktig, men er samtidig konkret og handlingsorientert. IN Kongress har fra starten kommunisert at vi skal være limet (og døråpner), katalysator (pådriver for aktivitet) og koordinator (initiere samarbeid) for de som jobber med kongress i Norge. Det er behov for en utviklings- og samhandlings-strategi med regioner og fagmiljøer for å nå større mål, sikre effektiv ressursbruk, samt konkretisere oppgaver, ansvar og utøvelse.

Prosjektets mandat har derfor vært å utvikle en samhandlings- og strategiplan som søker å optimalisere Norges konkurransekraft idet internasjonale kongressmarkedet. Strategien forventes å ferdigstilles i 2020

Se kongressrapport 2020 med tall for 2019 her:

Kongressrapport thumbnail