Trafikk, besøkstall og bestillinger på Visitnorway

BESTILLINGER, GJENNOMFØRTE OG AVBESTILTE REISER

Her viser vi utviklingen i bestillinger gjort via visitnorway.com så langt i år. I tillegg vises utviklingen i reiser som er gjennomført og hvor mange som avbestilles.

Kilde: Visitnorway.com


UTVIKLING I BESØK PÅ VISITNORWAY.COM FRA 1. MARS 2020

Grafen viser utviklingen i besøk på Visitnorway.com.

Som vi ser synker besøkstallene merkbart de seneste par ukene.