Skip to main content

Kinesisk turisme i Norge

2019: Kommersielle overnattinger av kinesiske turister i Norge

I denne grafen vises fordelingen av kommersielle gjestedøgn av kinesiske turister i løpet av alle måneder i 2019, bortsett fra desember. Disse tallene er foreløpig ikke klare fra SSB.

Kinesiske gjestedøgn i Norge - første halvår 2019 

I første halvår 2019 var det 177 138 kinesiske gjestedøgn i Norge, viser SSBs overnattingsstatistikk. Det utgjør en andel på 4 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

Det er særlig Fjord-Norge og Nord-Norge kinesiske turister ønsker å besøke i Norge, men om lag en tredjedel (34 %) av de kinesiske gjestedøgnene fant sted i Oslo og Akershus.
 Gjennomsnittlig døgnforbruk

Kinesiske turister bruker mer penger per dag, enn det som er gjennomsnittet for utenlandske turister. 

Gjennomsnittlig døgnforbruk for en kinesisk vinterturist i 2019 var kr 2400,-. Tilsvarende for alle utenlandske vinterturister var forbruket kr 1680,-.

De som besøker Nord-Norge har et høyere døgnforbruk. Der var gjennomsnittlig døgnforbruk for en kinesisk nordlysturister kr. 3135,- i 2019. Gjennomsnittlig døgnforbruk for alle utenlandske nordlysturister er kr 2560,-.

Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge, 2019

Østlandet og fjordene mest besøkt på våren

Overnattingstallene for første halvår 2019 viser noe ulikt antall kinesiske turister per region.

På Østlandet utgjorde kinesiske gjestedøgn en andel på 5 %. I Fjord-Norge utgjorde kinesiske gjestedøgn en andel på 5 % og i Nord-Norge utgjorde kinesiske gjestedøgn en andel på 2 %.

Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge, 2019