Skip to main content

Fakta og tall om reiselivssommeren 2019

Bysykkel i Trondheim

Hva skjedde fra 2018 til 2019?

Tilfredshet og anbefalingsvillighet har økt blant nordmenn, men holder seg stabilt for utenlandske feriereisende. Samtidig ser vi at det er de utenlandske som oppgir at de opplevde mindre overturisme i år enn i fjor.


Hotell.

Flere kombinerer ulike overnattingsformer

Det er ikke slik at de feriereisende nødvendigvis kun benytter seg av én overnattingsform i Norge. Vi ser at flere velger å kombinere ulike typer overnatting. Det er f.eks. flere av de som besøker venner og familie eller som benytter seg av Airbnb som også har hatt overnattinger på hotell i løpet av feriereisen.

Paragliding at Voss

Norge som reisemål

Utenlandske feriereisende oppfatter i større grad Norge som et bærekraftig reisemål enn det nordmenn selv gjør. Vi ser også at mange oppfatter Norge som en destinasjon med fantastisk natur, fjell og fjorder, men det er generelt få som ser på Norge som en aktuell destinasjon for god mat og lokale spesialiteter, og spennende byer.
 


Fløibanen, Bergen

Mange feriereisende er på rundreise

48 prosent av de feriereisende i Norge i løpet av sommeren 2019 var på rundreise. For de utenlandske er gjelder det hele 64 prosent. Bruk av transportmidler på reisen rundt i Norge viser at det fortsatt er størst andel av dem som benytter bil, men 7 prosent av de feriereisende i sommer reiste utelukkende kollektivt.
 HVOR KOM TURISTENE FRA?

61 % av feriereisende i Norge sommeren 2019 var nordmenn.
39 % var utenlandske.OVERNATTINGER OG TOTALFORBRUK

I løpet av sommeren 2019 ble det foretatt totalt 53,8 millioner overnattinger i Norge, hvorav den absolutt største delen av disse var av nordmenn. Videre viser figuren til høyre viser at turistene i Norge hadde et samlet totalforbruk på 53,8 milliarder kroner, hvor de utenlandske stod for 11,6 milliarder kroner.

De norske feriereisende står altså for omtrent ¾ av alle overnattingene i løpet av sommeren, med et totalforbruk på 31,1 milliarder kroner. Selv om det kun er 14 prosent av overnattingene som foretas av utenlandske feriereisende, står de likevel for 20 prosent av forbruket med sine 10,5 milliarder kroner i løpet av sommeren 2019.

Overnattinger og totalforbruk i Norge sommeren 2019HER OVERNATTET UTENLANDSKE TURISTER

Vestlandet er den regionen med flest overnattinger sommeren 2019 - etterfulgt av Oslo og Akershus.​
Det er vanlig å kombinere ulike overnattingsalternativer. ​

Fordeling av utenlandske overnattingerDETTE VIL TURISTENE GJØRE PÅ NORGESFERIEN

Dette er hva utenlandske feriereisende i Norge oppgir som deres formål. Avslapning er det formålet som oppgis av flest, både blant norske og utenlandske feriereisende.

Det er noen forskjeller mellom nordmenn og utenlandske på de øvrige formålene. Eksempelvis er det en større andel nordmenn som oppgir det å besøke venner og familie som ett eller flere av formålene med feriereisen i Norge.  De utenlandske feriereisende oppgir derimot i større grad enn nordmenn at deres formål med ferien i Norge er en kulturell ferie og/eller byferie.

Formål med reisen sommer turisme 2019Se også:

Slik ble det norske reiselivsåret 2019 (artikkel)
Turistundersøkelsen - rapporter for sommeren 2019 m.fl.